Izaberi jezik:
Tema broja

NAUČNA KRITIKA, OSVRTI I PRIKAZI

TURSKA I NEOOSMANIZAM

Sažetak

Prikaz knjige: Zoran Milošević, Turska i neoosmanizam, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Istočno Sarajevo, 2010.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politička revija 2/2011 УДК 32+327(560)(049.3) 411-416
ç