Tema broja

IZAZOVI ZAŠTITE DECE U SISTEMU SOCIJALNE ZAŠTITE

TRIUMPHS OF EXPERIENCE – THE MEN OF THE HARVARD GRANT STUDY

Sažetak

Prikaz knjige :

George E. Vaillant TRIUMPHS OF EXPERIENCE – THE MEN OF THE HARVARD GRANT STUDY Belknap Press; 1 edition, USA, 2012.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Socijalna politika 3/2019 3/2019 УДК 364.785-053.9+159.922.6(049.3) 103-105
ç