Изабери језик:
Тема броја

ДЕТЕРМИНАНТЕ ПОЛИТИЧКИХ КАПАЦИТЕТА

ТРИ (СУШТИНСКА) КРИТЕРИЈУМА У СРПСКОМ ИЗБОРУ СУПРАНАЦИОНАЛНЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Сажетак

Укључивање у међународне интеграције јесте једно од најважнијих питања народа и државе. Погрешан избор може да има негативне последице које ће трпети будуће генерације. Катастрофалан биланс чланства српског народа и српских земаља у две југословенске државне творевине обавезује на критичку анализу оправданости уласка у трећу супранационалну интеграцију за последњих стотинак година – у Европску унију. Сходно томе, у раду се издвајају три кључна интеграциона критеријума: логичност редоследа интеграције, цивилизацијско-геополитичка компатибилност интеграције и дугорочна перспективност интеграције. Они се оцењују са становишта српских интереса, а потом анализирају и у контексту алтернативних, евроазијских интеграција.

кључне речи:

Референце

  1. Антонић, Слободан: „О ,дебриселизацији‘ бирача: евроскептицизам у јавном мнењу Србије“, Национални интерес, год. IX, вол. 16, бр. 1/2013, Институт за политичке студије, Београд, 2013.
  2. Булатовић, Момир: „Стварни проблеми Европске уније и нестанак њене привлачне моћи“, Србија и евроазијски геополитички простор (приредили: Миломир Степић и Живојин Ђурић), Институт за политичке студије, Београд, 2013.
  3. Гумилёв, Лев: Этногенез и биосфера Земли, Гидрометеоиздат, Ленинград, 1990.
  4. Дугин, Алексадр Гельевич: Геополитика, Академический Проект; Гаудеамус, Москва, 2011.
  5. Екмечић, Милорад: Ратни циљеви Србије 1914, Просвета, Београд, 1990.
  6. Игрутиновић, Милан; Николић, Горан: „Глобални положај ЕУ – политички и економски аспекти“, Национални интерес, год. VIII, вол. 15, бр. 3/2012., Институт за политичке студије, Бео­град, 2012.
  7. Кнежевић, Милош: „Дилеме спољне политике о ,безалтернативној‘ евроинтеграцији Србије“, Национални интерес, бр. 2/2010, год. V, вол. 8, Институт за политичке студије, Београд, 2010.
  8. Кнежевић, Милош: „Отворено питање евроинтеграција“ (уводник главног уредника), Национални интерес, бр. 1/2013, год. IX, вол. 16, Институт за политичке студије, Београд, 2013.
  9. Manić, Emilija: Ekonomska geografija – resursi, proizvodnja, trgovina i razvoj, Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta, Beograd, 2013.
  10. Мировић, Дејан: „Последице придруживања источне Европе ЕУ“, Национални интерес, год. IХ, вол. 16, бр. 1/2013., Институт за политичке студије, Бео­град, 2013.
  11. Ромпуј, Херман ван: „Без НАТО не би било ни ЕУ“, www.nspm.rs, 20. novembar
  12. Степић, Миломир: У вртлогу балканизације, ЈП Службени лист; Институт за геополитичке студије, Београд, 2001.
  13. Stepic, Milomir: “Postmodern Geopolitical Challenges of Europe”, Megatrend review: the international review of applied economics, Vol. 8 (2) 2011, Megatrend University of Applied Sciences, Belgrade, 2011.
  14. Степић, Миломир; Будимир, Жељко: „Природни ресурси и становништво – кључни развојни и геополитички хендикепи постмодерне Европе“, Национални интерес, год. VII, вол. 10, бр. 1/2011., Институт за политичке студије, Бео­град, 2011.
  15. Степић, Миломир: „Српске земље у балканској апликацији стратегије обуздавања: југословенска и постјугословенска формула“, Разбијање Југославије (приредили: Живојин Ђурић, Милош Кнежевић, Милан Јовановић), Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  16. Степич, Миломир: „Расширение НАТО и геополитическое положение Сербии“, Геополитика и международные отношения, (ред.: Александр Дугин), Кафедра Социологии Международных Отношений Социологического факулътета МГУ им. М. В. Ломоносова; Евразийское Движение, Москва, 2012.
  17. Степић, Миломир: „О српском геополитичком идентитету“, Српска политичка мисао, бр. 2/2012, год. XIX, св. 36, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  18. Степић, Миломир: Геополитика неоевроазијства – позиција српских земаља, Институт за политичке студије, Београд, 2013.
  19. Степић, Миломир: „Балкан – недостајуће исходиште неоевроазијског вектора“, пленарно саопштење по позиву на Међународном научном скупу Евроазијски савез, који је одржан у етно-селу Станишићи код Бијељине (Република Српска), у организацији Удружења Српско-руски мост из Бање Луке, 24-25. маја 2013. (Зборник радова је у штампи)
  20. Степић, Миломир: „Географске и етно-цивилизацијске основе евроазијског геополитичког интегрисања Србије“, Србија и евроазијски геополитички простор (приредили: Миломир Степић и Живојин Ђурић), Институт за политичке студије, Београд, 2013.
  21. Huntington, Samuel P.: „The Clash of Civilizations?“, Foreign Affairs, vol. 72, № 3, summer 1993, Council on Foreign Relations, Inc., New York, 1993.
  22. Huntington, Samuel P.: The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Simon & Schuster, New York, 1996.
  23. Евразийский взгляд – основные принципы доктринальной евразийской платфомы, Арктогея центр, Москва, 2001.
  24. Energy corridors – European Union and Neighbouring countries, European Commission (Office for Official Publications of the European Commission), Luxembourg, 2007
  25. Вечерње новости, октобар 2013.
  26. Nedeljnik, 17. oktobar 2013.
  27. НИН, 29. јануар 2009.
  28. Политика, 27. август 2003.
  29. Политика, 25. април 2009.
  30. Политика, 4. новембар 2012.
  31. http://valdaiclub.com/politics/62880.html (приступљено 2. октобра 2013.)
  32. http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/3/Регион/1440225/Уницеф%3А+Све+више+неписмених+у+Бугарској.html (приступљено 9. новембра 2013.)
периодика Српска политичка мисао 4/2013 УДК 327::911.3(497.11) 33-59