Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ТРГОВИНА ЉУДИМА КАО ОБЛИК ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА

Сажетак

У данашњем времену идентификован је велики број безбедносних проблема међу којима се све учесталије појављује и трговина људима. Иако инкорпорирана у домаћи и међународни правни оквир као кривично дело и даље постоје тешкоће у супротстављању истом. Услед погодности које је донела глобализација, отклањању граница и несметаном кретању робе, људи и капитала дошло је до процвата и унапређења различитих облика трговине људима. Она је постала веома уносна активност многих криминалних група како у држави тако и иностранству што отежава њено препознавање и сузбијање. Услед наведеног, рад има за циљ да представи кључне одреднице и карактеристике трговине људима као организованог криминала како би помогле у процесу благовременог и адекватног супротстављања.

кључне речи:

Референце

  • Astra, Anti trafficking action. n.d. Šta je trgovina ljudima? Poslednji pristup 09. maj 2021. https://www.astra.rs/sta-je-trgovina-ljudima/ .
  • Atina, Udruženje građana za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika rodno zasnovanih nasilja. n.d. Zašto postoji trgovina ljudima?. Poslednji pristup 08. maj 2021. http://atina.org.rs/sr/za%C5%A1to-postoji-trgovina-ljudima .
  • Clark, Michele Anne. 2003. “Trafficking in persons: An issue of human security.ˮ Journal of Human Development 4 (2): 247‒263. doi: https://doi.org/10.1080/1464988032000087578.
  • European Commission, Report from the Commission to the European Parliament and the Council, Third report on the progress made in the fight against trafficking in human beings (2020) as required under Article 20 of Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims. COM (2020) 661 final. Last access May 9 2021 https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/default/files/third_progress_report.pdf
  • Obokata, Tom. 2006. Trafficking of a Human Beings from Human Rights Perspective: Towards a Holistic Approach. Leiden: Martinus Nijhoff Publisher.
  • Sarkar, Siddhartha. 2016. “Trafficking of Women and Girls for Sex Trade from Nepal to Indiaˮ. Challenge 59 (5): 434‒458. doi: https://doi.org/10.1080/05775132.2016.1226090.
  • Shelley, Louise. 2010. Human Trafficking, a Global Perspective. New York: Cambridge University Press.
  • Smith, J. Cindy and Kristiina Kangaspunta. 2012. Defining Human Trafficking and Its Nuances in a Cultural Context. In: J. Winterdyk, B. Perrin & P. Reichel (Eds.) Human Trafficking. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group.
  • Spruce, Hannah. 2017. “Methods of Human Trafficking and Recruitment.ˮ Hub. Last access May 16th 2021. https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/methods-of-human-trafficking/.
  • United Nations Office On Drugs And Crime [UNODC], A/RES/55/25 (2000), Resolution 55/25 (2000) United Nations Convention Against Transnational Organized Crime And The Protocols Thereto. Adopted by the General Assembly on 15 November 2000. Last access: 27April2021.https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf.
  • United Nations Office On Drugs And Crime [UNODC], Global Report On Trafficking in Persons 2020. (2020). Vienna. Last access: May 8, 2021. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf.
  • United Nations Office On Drugs And Crime [UNODC], RES/55/25, United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto, Adopted by the General Assembly on 15th November 2000.
  • Бјелајац, Жељко. 2005. Трговина људима, узорци и последице. Београд: др Жељко Бјелајац.
  • Бошковић, Горан. 2011. Организовани криминал. Београд: Криминалистичко-полицијска академија.
  • Вуковић, Славиша, и Ненад Радовић. 2012. Превенција организованог криминала. Београд: Досије студио.
  • Кривични законик Републике Србије [КЗ], „Службени гласник Републике Србије,ˮ бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016, 35/2019.
  • Мијалковић, Саша, и Милан Жарковић. 2019. Илегалне миграције и трговина људима. Београд: Криминалистичко-полицијски универзитет.
  • Мијалковић, Саша. 2006. „Трговина људима као облик организованог криминала – основна феноменолошка обележја.ˮ Наука, безбедност, полиција 11 (1): стр. 113‒114.
  • Пајић, Наташа. 2017. „Трговина људима као претња људској безбедности.ˮ Мастер рад. Универзитет у Београду: Факултет безбедности.
  • Синиша, Достић, Танчић, Драган, и Петар Танчић. 2019. Организовани криминал, теоријски и методолошки притуп. Лепосавић: Институт за српску културу.
  • Устав Републике Србије, „Службени гласник Републике Србијеˮ, бр. 98/06.
Национални интерес 3/2021 3/2021 УДК 343.431 297-315