Изабери језик:
Тема броја

НЕОЛИБЕРАЛИЗАМ И СОЦИЈАЛНА ПРАВДА

ТРАКТАТ О СОЦИЈАЛНОЈ ПРАВДИ И ПРАВИЧНОСТИ

Сажетак

Разумевање и тумачења социјалне правде су предмет спорења управо зато што су импрегнирана, или још пре контаминирана, различитим интересним очекивањима и идеолошким значењима и учитавањима. У фокусу овога рада је питање одрживости различитих стратегија редуковања неједнакости унутар различитих поимања демократског и социјално кохезивног друштва. Рад је структуиран тако да његов први део покушава да пружи увид у различита разумевања социјалне правде и настојања њеног институционалног дизајнирања и примене. У другом делу се даје преглед актуелних покушаја заустављања раста неједнакости. Теза коју заступам је став да истовремена раширена постдемократска редукција демократије, поред увећања економских неједнакости води и ерозији правне и политичке једнакости. Последично, већ опако неједнак свет завршава уместо у утопији праведног друштва у њеној дистопијској карикатури.

кључне речи:

Референце

  1. Аристотел, Политика, БИГЗ, Београд, 1984.
  2. Благојевић Хјусон Марина, „Социјална правда и развој – кокошка или јаје?“, Политика, 9.2.2017.
  3. Волцер Мајкл, Подручја правде, Одбрана плурализма и једнакости, Филип Вишњић, Београд, 2000.
  4. Јанковић Иван, „Шта је то социјална правда?“, Internet, http://katalaksija.com/2007/05/31/sta-je-to-socijalna-pravda/, 23/03/2018.
  5. Кејнз Џон Мајнард, Економске последице мира, Mediterran Publishing, Нови Сад, 2015.
  6. Кругман Паул, „Спасавање капитализма“, приказ књиге Роберта Б. Рајха (Robert B. Reich) Saving capitalism: For the many, not for few / Спасавање капитализма: за већину, не за мањину, Knopf, 2015, Internet, https://pescanik.net/spasavanje-kapitalizma/, 06/12/2015.
  7. Лукић Радомир, О правди и правичности, Дом културе Студентски град, Београд, 1995.
  8. Милановић Бранко, Богаташи и сиромаси: кратка и необична историја глобалне неједнакости, Службени гласник, Београд, 2012.
  9. Митровић Милутин, „Замка поклоњених доходака“, Internet, https://pescanik.net/zamka-poklonjenih-dohodaka/, 24/01/2018.
  10. Петринг Александер, Социјална држава и социјалдемократија, ФЕС, Београд, 2012.
  11. Пикети Томас, „Ка друштву веће једнакости“, приказ књиге Ентони Б. Аткинсона (Anthony B. Atkinson) Inequality: What Can Be Done? / Неједнакост: Шта да се ради?, Harvard University Press, 2015, Internet, https://pescanik.net/ka-drustvu-vece-jednakosti/, 11/06/2015.
  12. Платон, Држава, Дерета, Београд, 1983.
  13. Родин Давор, „Либерализам и комунитаризам: двије корекције сувремене демокрације“, Политичка мисао, бр. 32(1)/1995, стр. 19-31.
  14. Стојиљковић Зоран, „Популизам и мањкава демократија – случај Србија“, Политикон, 8/2014, стр. 7-21.
  15. Хајек Фридрих, Поредак слободе, Нови Сад, Global Book, 1998.
  16. Boston Review, „С ону страну државе благостања“, Internet, https://pescanik.net/s-onu-stranu-drzave-blagostanja-3/, 04/11/2012.
  17. Piketty Thomas, Capital in the Twenty-First Century, Harvard University Press, Harvard, 2014.
  18. Rols John, A Theory of Justice, Harvard University Press, Harvard, 1999.
  19. Sanders Bernie, „Plan“,  Internet, https://pescanik.net/plan/, 26/01/2018.
  20. Tangian Adranik, Not for bad weather: Macro-analysis of flexicurity with regard to the crisis, Hans-Böckler-Stiftung, 2012.
периодика Српска политичка мисао 1/2018 УДК 340.114+172.1 41-58