Izaberi jezik:
Tema broja

TRADICIJA I ISKUŠENjA SAVREMENE SRBIJE

TITO I SRBI

Sažetak

Rad se bavi problemom uloge Josipa Broza Tita u sužavanju srpskog etničkog i teritorijalnog prostora u korist ostalih naroda Hrvata, Muslimana, Crnogoraca i Makedonaca. Tito je to radio pod maskom komunističke ideologije i stava o permanentnoj velikosrpskoj opasno­sti. Titova Jugoslavija bila je „država ravnoteže“ koja se zasnivala na tezi „slaba Srbija, jaka Jugoslavija“, što predstavlja logički i politički apsurd jedne „nedovršene države“.

Ključne reči:

Reference

  1. Američki Srbobran, XII 1935.
  2. Dedijer, Vladimir Novi prilozi za biografiju JB Tita, III tom, Beograd, 1984.
  3. Demokratija, 1, 27. septembar 1945.
  4. Jugosbvenski list 8. XII 1935.
  5. JB Tito, Autobiografska kazivanja, Beograd, 1982.
  6. JB Tito, Nacionalno pitanje u Jugoslaviji u svjetlosti narodno-oslobodilačke borbe, Proleter, 16. decembar 1942.
  7. Kostić, Lazo, Jugoslavenstvo i komunizam, Sabrana dela, tom 8, Beograd, 2000.
  8. Kostić, Lazo, Srpska nacionalna tradicija, Sabrana dela, tom 6, Beograd, 2000.
  9. Lempi, Džon, Jugoslavija kao istorija, Beograd, 2004.
  10. Marković, Jovan, Geografske oblasti SFRJ, Beograd, 1966.
  11. Milićević, Nataša, Jugoslovenska vlast i srpsko građanstvo 1944-1950, Beograd, 2009.
  12. Mrduljaš, Saša, Prostorno-demografski rezultati Srpske agresije u Bosni i Hercegovini, Časopis za suvremenu povjest, br. 1, Zagreb, 2009.
  13. Pavlović, Blagoje, Naselja i migracija stanovništva opštine Leposavić, Leposavić, 2003.
  14. Peta zemaljska konferencija KPJ, Arhiv CK
  15. Prokić, Lazar, Zapisi iz tuđine, prva knjiga, Beograd, 1995.
  16. Siton-Votson, Korespondencija, Zagreb-London,
  17. Zeri i Populit, 17. maj 1981.
  18. Vasić, Miroljub Brionski plenum CK SKJ 1966, početak kraja Jugoslavije, Leskovački zbornik, Leskovac, 2010.
PERIODIKA Nacionalni interes 2/2011 УДК 323(497.1):323.1(= 163.41)“1937/1980“ 101-122
ç