Izaberi jezik:
Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

TERORIZAM KAO PRETNJA EVROPSKOJ BEZBEDNOSTI SA POSEBNIM OSVRTOM NA SRBIJU

Sažetak

Rad predstavlja sintezu zajedničkih napora oba autora da područje terorizma prikažu na globalnom ili svetskom i Evropskom i regionalnom nivou. Razlozi koji su opredeljujuće uticali na izbor ovog temata tiču se činjenice da je terorizam gotovo u središtu svih svetskih zbivanja kao pošast koja negativno utiče na opšte stanje bezbednosti u svetu kao i opšti napredak i razvoj društva i države u celini. S druge strane, područje Evrope može danas da predstavlja i epicentar terorizma koji preti da naruši krhko uspostavljen mir na području Bosne i Hercegovine, u delu Republike Srbije na Kosovu i Metohiji kao i u Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji. Reč je pre svega o islamskom terorizmu kao obliku ispoljavanja verskog fanatizma koji se preliva sa drugih žarišta u svetu. Tome u prilog govore poslednji podaci o izvedenim terorističkim aktima u Zvorniku (BiH) i Tetovu i Kumanovu (Makedonija). U oba slučaja upotrebljeni su nasilni akti, kao sredstvo za lišavanje života i slobode pripadnika policije, u cilju stvaranje osećaja nesigurnosti kod građana u ovim državama, kao i uzimajući širi geostrateški položaj i u samom regionu Jugoistoka Evrope. U skladu sa navedenim, u radu je korišćena naučna i stručna literatura kako bi se ukazalo na opšti pojam terorizma, klasifikaciju terorističkih organizacija i njihovo delovanje na području Evrope sa posebnim osvrtom na Srbiju. Pored toga, grafički i tabelarno su predočeni statistički podaci koji se odnose na terorističke napade na Kosovu i Metohiji. U pogledu metodološkog okvira, korišćeni su metodi analize, sinteze, istorijski, sistematski, logički, metod analize sadržaja, statistički i dr.

Ključne reči:

Reference

  1. Алексић Живојин, Зоран Миловановић: Лексикон криминалистике, Глосаријум, Београд, 1995.
  2. Алкалај Ивана, „Медији и тероризам“, Војно дело, Министарство одбране, Београд, бр. 4/11.
  3. A secure Europe in a better world; European Security Strategy (превео Срђан Глигоријевић), АISAC Fond, International and Security Affairs Centre, Центар за међународне и безбедносне послове, Београд, 2006.
  4. Благојевић Берислав, „Баскија на развођу тероризма и етнорегионализма“, Глобус: часопис за педагошко-методска питања и унапређење наставе географије, Српско географско друштво, Београд, бр. 31/06.
  5. Борба против тероризма, Активности Савета Европе у правној области, Стразбур, септембар 2007. године.
  6. Бела књига Владе Србије о тероризму на Косову и Метохији, Београд, 2003.
  7. Деренчиновић Давор, „Нови антитероризам на размеђу деполитизације и дејуридизације“, Зборник Правног факултета у Загребу, Загреб, бр. 3-4/02.
  8. Ђорић Марија: Идеолошки мотивисан екстремизам као генератор политичког насиља, Факултет политичких наука, Београд, 2013.
  9. Ђукановић Драган, „Западни Балкан: од сукоба до евроинтеграција“, Годишњак Факултета политичких наука, Факултет политичких наука, Београд, бр. 3/09.
  10. Јоксић Иван, Дукић Мијатовић Маријана, „Осврт на терористичке организације и модалитети њиховог финансирања“, у зборнику: Тероризам као глобална претња (приредили Жељко Бјелајац, Мина Зиројевић Фатић), Правни факултет за привреду и правосуђе и Центар за безбедносне студије, Нови Сад, 2012.
  11. Курмон Бартелеми, Рибникар Дарко: Асиметрични ратови, НИЦ Војска, Београд, 2003.
  12. Маринковић Дарко: Сузбијање организованог криминала-специјалне истражне методе, Прометеј, Нови Сад, 2010.
  13. Мијалковски Милан: Тероризам, Факултет цивилне одбране, Београд, 2004.
  14. Ракић Миле: Безбедносна превентива, Институт за политичке студије, Београд – Земун, 2006.
  15. Сиришки Софија, „Европска Унија и НАТО – Реформа трансатлантског савеза“, Међународни проблеми, Институт за међународну политику и привреду, Београд, бр. 2/03.
  16. Симеуновић Драган: Тероризам – општи део, Едиција Crimen, Београд, 2009.
  17. Симеуновић Драган, „Етно-сепаратистички тероризам у западној Европи – ИРА и ЕТА“, у зборнику: Тероризам као глобална претња (приредили Жељко Бјелајац, Мина Зиројевић Фатић), Правни факултет за привреду и правосуђе и Центар за безбедносне студије, Нови Сад, 2012.
  18. Whittaker David: Terrorists and Terrorism in contemporary world, Taylor and Francis e-Library, New York, 2004.
PERIODIKA Politika nacionalne bezbednosti 1/2015 УДК 323.28:355.02(4-672EU)(497.11) 101-118
ç