Izaberi jezik:
Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

TERORISTIČKI AKTI ALBANACA NA KOSOVU I METOHIJI – POSTOJI LI ZASNOVANOST NA ISLAMSKOM FUNDAMENTALIZMU?

Sažetak

U radu će biti razmatran period od osamdesetih godina prošlog veka, zaključno sa 2013. godinom. Ovo se vremensko određene poklapa i sa vršenjem tranzicije u našoj zemlji, sa svim njenim karakteristikama. Na osnovu dostupnih dokumenata, podataka i interpretacija drugih naučnih radnika koji se bave ovim pitanjem pokušaćemo da dođemo do argumentovanog zaključka o tome da li je albanski terorizam na Kosovu i Metohiji prvenstveno verskog (islamskog) karaktera ili se radi o etnopolitički motivisanom nasilju.

Ključne reči:

Reference

  1. Борозан, Ђ., Велика Албанија: поријекло – идеје – пракса, Војноисторијски институт ВЈ, Београд, 1995.
  2. Bhargava, R., “The Crisis of European Secularism: A non-western Perspective“ in Crisis, Critique and Change, abstract book of 11th ESA Conference, Torino, 28-31 August2013.
  3. Гаћиновић, Р, Бајагић, М., “Политичке последице албанског насиља на Балкану“, Српска политичка мисао 3/2012, Институт за политичке студије, Београд.
  4. Јевтић, М., Џихад у Босни и време глобализације, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд, 2013.
  5. Јевтић, М., Албанско питање и религија, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд, 2011.
  6. Милановић, В., Универзитет у Приштини у мрежи великоалбанске стратегије, Књижевне новине, Београд, 1990.
  7. Михајловић, Ж. Ш., Подземни рат на Косову и Метохији 1389-1989, Југословенска естрада, Београд, 1989.
  8. Open Society Justice Initiative, Globalizing Torture: CIA Secret Detention and Extraordinary Rendition, Доступно на: http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/globalizing-torture-20120205.pdf, 2013, приступљено: 23. 01.2015.
  9. Пресуда Окружног суда у Косовској Митровици К. бр. 1/2000, јавно објављена 13. јула 2000.
  10. Рајс, Р. А., Ратни извештаји из Србије и са Солунског фронта: необјављени текстови на српском језику, прир. Ж.В. Марковић, М. Старчевић, Геополитика прес, Београд, 2014.
  11. Стевановић, О., Специфичности албанског тероризма на Косову и Метохији, необјављена докторска дисертација одбрањена на Факултету безбедности Универзитета у Београду, 2008.
  12. Stulli, B., „Албанско питање (1875-1882)“,Рад, књ. 318, ЈАЗУ, Загреб, 1959.
  13. Танасковић, Д., Неосманизам: доктрина и спољнополитичка пракса, друго, допуњено издање, Службени гласник, Београд, 2011.
  14. Храбак, Б., “Први извештаји дипломата великих сила о Призренској лиги“, Balcanica IX, 1978.
  15. ЦК СКЈ, Политичка платформа за акцију Савеза комуниста Југославије у развоју социјалистичког самоуправљања, братства, јединства и заједништва на Косову, усвојена на XXII седници, 17. новембра 1981. Издавачки центар “Комунист“, Београд.
  16. Чомски, Н., „Сад смо Шарли, а нисмо били РТС“, Политика, 21. јануар 2015. Доступно на:http://www.politika.rs/rubrike/Svet/Comski-Sad-smo-Sarli-a-nismo-bili-RTS.sr.html, приступљено 23.01.2015.
  17. Шуваковић, У., “Век сепаратистичког насиља косовских Албанаца над Србима и другим грађанима неалбанске националности (1912-2012)“, у Д. Маликовић, У. Шуваковић, О. Стевановић (ур. и прир.) Политичко насиље, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 2011.
  18. Шуваковић, У., “Девета седница Централног комитета Савеза комуниста Југославије и њен друштвени значак у решавању проблема на Косову и Метохији“, у Б. Јовановић, У. Шуваковић (прир. и ур.) Косово и Метохија 1912-2012, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 2012.
  19. Шуваковић, У., Транзиција: прилог социолошком проучавању друштвених промена, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 2014.
  20. “Абу Бекир Сидик хара Митровицом“, Глас јавности, 8. јануар 2009. Доступно наhttp://www.glas-javnosti.rs/clanak/tema/glas-javnosti-08-01-2009/abu-bekir-sidik-hara-mitrovicom, приступљено: 13.01. 2015.
  21. „ЛГБТ изложба: посетиоцима приказана слика на којој је Исус геј“, Телеграф, октобар 2012. Доступно на: http://www.telegraf.rs/vesti/beograd/364188-lgbt-izlozba-posetiocima-prikazana-slika-na-kojoj-je-isus-hrist-gej-foto, приступљено: 23. 01. 2015.
PERIODIKA Politika nacionalne bezbednosti 1/2015 УДК 328.28(=18)(497.115):28 29-46
ç