Izaberi jezik:
Tema broja

IDENTITET I SAVREMENI DEMOKRATSKI PROCESI U SRBIJI

TEGOBNA TRANZICIJA U SRBIJI

Sažetak

U ovom radu dr Pribićević analizira najvažnije političke uzroke spore i tegobne tranzicije u Srbiji. Dvanaest godina nakon rušenja autoritarnog režima u Srbiji razočarenje građana postignutim je potpuno. Nove vlasti su obećavale viši standard, nižu nezaposlenost, brzi ulazak u EU, odlučan obračun sa korupcijom i organizovanim kriminalom. Kada se to nije dogodilo ni nakon desetak godina velika očekivanja su zamenili razočarenje i nezadovoljstvo usmereno prema strankama koje su iznele revoluciju 2000. godine. Prema mišljenju autora tri su osnovna politička razloga spore i tegobne tranzicije Srbije. Prvo, potpuna preokupiranost pitanjem Kosova i Metohije i stalna uslovljavanja evropskog puta Srbije sa tzv. normalizacijom odnosa Beograda i Prištine što je u velikoj meri usporilo sprovođenje reformi i rešavanje svih drugih važnih društvenih pitanja. Drugo, stalna sukobljavanja vodećih partija tzv. demokratskog bloka, i Treće, spora transformacija partija koje su nekada činile okosnicu Miloševićevog režima i koja je dovela do toga da praktično desetak godina partije tzv. demokratske orjentacije nisu imale nužni korektiv i podsticaj koji bi dolazio od opozicionih partija. Tek kada je Srpska napredna stranka, nastala nakon cepanja ekstremno desne Srpske radikalne stranke, usvojila osnovne po­stulate demokratske vladavine i praktično prihvatila gotovo sve elemente spoljne politike prethodne vlade došlo je do prve prave promene vlasti u Srbiji, dvanaest godina nakon pada prethodnog autoritarnog režima. Brže priključenje EU i rešenje problema Kosova i Metohije ostaće ključni izazovi i za novu vladu od čijeg rešenja zavisi da li će Srbija i dalje zaostajati u odnosu na druge zemlje u regionu ili će konačno i njeni građani početi da žive bolje.

Ključne reči:

Reference

  1. Антонић Слободан, Елита, грађанство и слаба држава, Службени гласник, Београд, 2006.
  2. Антонић Слободан, Душан Павловић, Консолидовање демократских установа у Србији после 2000, Службени гласник, Београд, 2007.
  3. Гоати Владимир, Партијска сцена Србије после 2000, ФЕС и ИДН, Београд, 2002.
  4. Гоати Владимир, Партијске борбе у Србији у постоктобарском развоју, ФЕС, Београд, 2006.
  5. Гоати Владимир, Политичке партије и партијски систем, ФПН, Подгорица, 2008.
  6. Грк Снежана, „Србија тоне у економско и друштвено безнађе“, Српска политичка мисао, бр. 1/2012.
  7. Јовановић Милан, „Парламентарни избори у Србији године резултати и политичке последице“, Српска политичка мисао, бр. 1/2012.
  8. Јамес Кер-Линдсаy, Косово, пут ка оспореној државности на Балкану, Завод за уџбенике, Београд, 2011.
  9. Орловић Славиша, Политички живот Србије (између партократије и демо­кратијее), Службени гласник, Београд, 2008.
  10. Pribicevic Ognjen, “Changing Fortunes of the Serbian Radical Right” in the book The radical Right in the Central and Eastern Europe, edited by Sabrina Ramet, Pennsylvania University Press 1999, pp. 193-213.
  11. Прибићевић Огњен, Власт и опозиција у Србији, Радио Б92, Београд, 1997.
  12. Прибићевић Огњен, „Српска десница: изазови и перспективе“, Српска поли­тичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2011.
  13. Прибићевић Огњен, „Изазови политичког помирења у Србији“, у књизи Међуетнички односи у функцији помирења, Конрад Аденауер Штифтунг, Београд, 2010.
  14. Pribicevic Ognjen, Rise and Fall of DOS, Serbian politics from 2000 to 2003, Стубови културе, Beograd, 2010.
  15. Прибићевић Огњен, „Левица у Србији у потрази за новим идентитетом“, Политичка ревија, Београд, бр. 2/2011.
  16. Прибићевић Огњен, „Србија између ЕУ, Косова и Метохије и предстојећих парламентарних избора“, Српска политичка мисао, Београд, бр. 1/2012.
  17. Стојиљковић Зоран, Партијски систем Србије, Службени гласник, Београд, 2008.
  18. Спасојевић Душан, „Динамика политичких подела у Србији након 2000“, Годишњак, Факултет политичких наука, бр. 5/2001.
  19. Тодоровић Јелена, „Србија и политика условљавања Европске уније“, Поли­тичка ревија, Београд, бр. 2/2011.
PERIODIKA Srpska politička misao 1/2013 УДК 330.342+321.7(497.11)”20” 57-75
ç