Изабери језик:
Тема броја

Посебно издање 2019

ТАКТИЧКА ДУХОВНОСТ У УМЕТНИЧКИМ ПРАКСАМА ПЈЕРА ПАОЛА ПАЗОЛИНИЈА И ЏЕРОМА РОТЕНБЕРГА

Сажетак

У раду се бавимо неконвенционалним односом према религији и духовношћу двојице аутора – Пјера Паола Пазолинија, италијанског левичара, есејисте, књижевника и редитеља, као и америчког песника-антрополога, антологичара и перформера Џерома Ротенберга. Они су деловали у различитим културним контекстима (католичкој Италији и мултикултуралној Америци) и у различитим уметностима, али су у свом раду развијали амбивалентне и субверзивне тактике показујући неортодоксно схватање религије и духовних традиција. Пазолини се у филмовима бавио раним хришћанством, криткујући цркву као институцију. Ротенберг се бавио различитим духовним традицијама у распону од америчких староседелачких, хришћанских, будистичких и јеврејских традиција. Обојица имплицитно и експлицитно критикују религиозне ортодоксије и залажу се за трансформацију религиозних и духовних пракси у складу са савременошћу. У раду ћемо се усредсредити на различите субверзивне тактике које су развили.

кључне речи:

Референце

  • Bazzocchi Marco Antonio, Pier Paolo Pasolini. Edizioni, Bruno Mondadori, Milano, 1998.
  • Benini Stefania, Pasolini. The Sacered Flesh. University of Toronto  Press, Toronto, Buffalo, London, 2015.
  • Bernstein Charles, “Radical Jewish Culture”, in: Radical Poetics and Secular jewish Culture, (eds. Stephen Paul Miller and Daniel Morris), Tuscaloosa, The University of Alabama Press, 2010, 12-17.
  • Đurić Dubravka, “Džerom Rotenberg: performans poezija, etnopoetika i toptalni prevod”, u Džerom Rotenberg, Rad sna i druge pesme, izbor, prevod I pogovor Dubravka Đurić, OKF, Cetinje 2018, 51-57.
  • Flatley Guy  ,“One Man’s God, Another Man’s Devil,” The New York Times (April 20, 1969) D15; Internet, http://moviecrazed.com/outpast/pasolini.html.
  • Lazer, Hank, “Who or What Is a Jewish American Poet, with Specific Reference to David Antin, Charles Benrstin,Rachel Blau DuPlessis, and Jerome Rothenberg”, in: Radical Poetics and Secular Jewish Culture, (eds. Stephen Paul Miller and Daniel Morris), Tuscaloosa, The University of Alabama Press, 2010, 18-31.
  • Lazer Hank, Opposing Poetries. Volume Two – Issues and Institutions, Northwestern University Press, Evanstone, 1996.
  • Pasolini Pier Paolo, I dialoghi. Editori Riuniti, Rome, 1992.
  • Pasolini Pier Paolo, Saggi sulla Politica e sulla Società. ur. Walter Siti, Silvia de Laude, Arnoldo Mondadori, I Meridiani, Milano, 1999.
  • Пазолини Пјер Паоло, „Пазолини говори“, у Пјер Паоло Пазолини, вечност визионара, ур. Слободан Аранђеловић, прев. Лидија Јовановић, Дом културе Студентски град, Београд, 2004, стр. 18. Преузето и преведено из књиге Une vie future  Associazzione Fondo P. P. Pasolini, 1987.
  • Rothenberg, Jerome, “The Construction of Poems for the Millenium, Volime Three and the Pomes It Engenderede”, in:, Active Romantism: The Radical Impluse in Nineteenth-Century and Contemporary Poetic Practice, (eds. Julie Carr and Jeffrey C.         Robinson), Tuscloosa, The University of Alabama Press, 2015, 91-98.
  • Rothenberg, Jerome, “The House of Jews: Expermiental Modernism and Trandtional Jewish Practice”, in: Radical Poetics and Secular Jewish Culture, (eds. Stephen Paul Miller and Daniel Morris), Tuscaloosa, The University of Alabama Press, 2010, 32-39.
  • Rothenberg, Jerome, Pre-faces and Other Writings, A New Directions Book, New York, 1981.
  • Ryan-Scheutz Collen, Sex, the Self and the Sacered. Women in the Cinema of Pier Paolo Pasolini, University of Toronto  Press, Toronto, Buffalo, London, 2007.
  • Sacarpetta Guy, „Pasolini, uzorni buntovnik“, prev. Mario Kopić, Peščanik, preuzeto i prevedeno sa Le Mond Dimplomatique, feb 2016.  https://pescanik.net/pasolini-uzorni-buntovnik/
  • Shaw Lytle, Fieldworks: From Lace to Site in Postwar Poetics, The Univesrity of Alabama Press, Tuscaloosa, 2013.
  • Stevanović Lada, “Between Mythical and Rational Worlds: Medea by Pier Paolo Pasolini“, Ancient Worlds in Film and Television, Almut-Barbara Renger, Jon Solomon, Brill, Leiden, Boston, 2013, стр.213-227.
периодика Српска политичка мисао - посебно издање 2019 Посебно издање 2019 УДК 791.44.071.1 Pasolini P.P.+821.111(73).09 Rothenberg J. 91-106