Izaberi jezik:
Tema broja

SRBIJA – PERSPEKTIVE RAZVOJA I EVROINTEGRACIJE

SVOJINSKO-PRAVNI SUBJEKTIVITET I DEMOKRATIJA

Sažetak

Rad argumentovano pokazuje: da se celokupan istorijski razvoj svojinskih odnosa odvijao kroz stalno sukobljavanje javne i privatne sfere, koje se nisu samo međusobno uslovljavale, nego su jedna drugu podsticale; da je svojina, kao društveni odnos, ključna karika u povezivanju pojedinačnih i opštih interesa; da nosilac pravnog i ekonomskog subjektiviteta nije neki usamljeni pojedinac, već pojedinac koji taj subjektivitet deli sa drugim pojedincima; da razvoj masovne robne proizvodnje nije zahtevao sužavanje nego proširivanje svojinskog subjektiviteta na sve članove društvene zajednice; da društvenog subjektiviteta ne može biti bez individualnog subjektiviteta jer je društveni subjektivitet u suštini zajednički subjektivitet udruženih jedinki; da sve veća individualizacija i sve veće podruštvljavanje podrazumevaju i sve veću relativizaciju svojinskog monopola, koji na taj način sve više nestaje prerastajući u slobodno raspolaganje sredstvima proizvodnje i društvenim proizvodom.

 

Ključne reči:

Reference

  1. Алексејев, С. С.: Својина, право, социјализам, Савремена администрација, Београд, 1990.
  2. Ворбас, Питер Џемс: Задружна демократија, Задружна штампарија, 1935.
  3. Гамс, Андрија: Својина, друго издање, Научна књига, Београд, 1988.
  4. Голубовић, Загорка: Како калимо демократију – шта нисмо научили, Албатрос Плус, Београд, 2011.
  5. Живадиновић, Стеван Д.: Право располагања и својина, Правни факултет, Београд, 1938.
  6. Лавлеј, Од Е.: Својина и њени првобитни облици, издање Фонда Димитрија Николића-Беље, Београд, 1899.
  7. Марковић, Драган: Демократија и својина, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  8. Марковић, Драган Ж.: „Демократизација својинских односа као претпоставка развоја демократског друштва“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2010.
  9. Марковић, Драган: Од посредне ка непосредној демократији, Инсти­тут за политичке студије, Београд, 2010.
  10. Марковић, Драган Ж.: „Развој својинских односа у функцији демократизације политичких институција“, Српска политичка мисао, Ин­ститут за политичке студије, Београд, бр. 2/2011.
  11. Маркс, К., Енгелс, Ф.: Дела, Култура, Београд, 1950.
  12. Naisbitt, John: Мегатрендови, Глобус, Загреб, 1985.
  13. Ренер, Карл: Социјална функција правних института, Култура, Бе­оград, 1960.
  14. Тмушић, Марко: „Однос државе и економије кратак теоријски осврт“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2010.
  15. Хилфердинг, Рудолф: Финансијски капитал, Култура, Београд, 1958.
PERIODIKA Politička revija 1/2014 УДК: 347.23:321.7 83-96
ç