Izaberi jezik:
Tema broja

Posebno izdanje 2021

SVETSKE SILE I SVETSKA DRŽAVA

Sažetak

Ideja o svetskoj državi se od strane njenih zagovornika izjednačava sa idejom o večnom miru i u tom smislu preporučuje. Prevladavanje političke rasparčanosti čovečanstva treba da zaustavi trvenja koja odatle nastaju i da opšteljudske interese učini osnovom jedne svetske i prema definiciji neoborive političke organizacije.

Ključne reči:

Reference

Srpska politička misao - posebno izdanje 2021 Posebno izdanje 2021 УДК 321.01 99-106
ç