Izaberi jezik:
Tema broja

SRBIJA U VRTLOGU EKONOMSKE KRIZE - globalni i lokalni činioci -

SVETSKA EKONOMSKA KRIZA KAO IZGOVOR ZA POGREŠNU DOMAĆU EKONOMSKU POLITIKU

Sažetak

Danas kada se srpska privreda nalazi u kolapsu naša politička i ekonomska upravljačka elita sve ekonomske probleme tretiraju kao posledicu svetske krize, a ozbiljnija analiza naše ekonomske zbilje pokazuje da je katastrofalno stanje u srpskoj privredi posledica, pre svega, pogrešne ekonomske politike, a svetska ekonomska kriza samo je ubrzala i zaoštrila neizbežno suočavanje sa surovom istinom da računi za neodgovoran rad, pre ili kasnije, obavezno stižu na naplatu.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nacionalni interes 1/2010 УДК: 338.124.4(100): 338.2(497.11) 55-80
ç