Izaberi jezik:
Tema broja

PROTIVREČNOSTI SAVREMENIH POLITIČKIH PROCESA

SUVERENITET I MULTILATERALIZAM

Sažetak

Tradicionalno shvatanje suvereniteta koje odlikuje vrhovnost i nezavisnost državne vlasti od Vestfalskog sporazuma do danas pretrpelo je značajne promene. Dominantnija međunarodna sila oduvek je bila remetilački faktor državne suverenosti. Sa uvođenjem multilateralizma u međunarodne odnose započet je proces institucionalne „desuverenizacije” iniciran najpre pravljenjem svetskog sistema kolektivne bezbednosti, a zatim i globalnim trgovinskim, monetarnim, kreditnim, jednom rečju ekonomskim potrebama najrazvijenijih. Institucionalizacija sile u međunarodnim okvirima manifestuje se kroz status i odlučivanje stalnih članica Saveta bezbednosti UN. Erozija državnog suvereniteta prisutna je i kroz funkcionisanje vojnih saveza, a radikalna teorija ograničenog suvereniteta realizovana je i kroz oružane intervencije nad suverenim državama. I regionalno organizovanje država podrazumeva smanjenje suverenosti, a kod stvaranja Evropske zajednice/unije ono je rezultiralo stvaranjem nadnacionalne međunarodne organizacije.

Ključne reči:

Reference

  1. Аврамовић Н., Међународно јавно право, Привредна академија, 2011, Нови Сад.
  2. О. o’ Neill, „Political liberalizm and Public Reason: A Critical Notice of John Rawls’ Political Liberalism“, Philosophical review, 106 (1997).
  3. Правна енциклопедија, Савремена администрација, Београд, 1979.
  4. Senarclens, Pierre de, Mondialization, souveraineté et théories des relations inter­nationales, Paris, Armand Colin, 1998, glava II, Un monde sans souveraineté.
  5. Ступар М., „Светски поредак, глобализација и питање суверенитета“, Филозофија и друштво, XXI, 2003.
  6. З. Павловић, „Еколошко право и улога правосуђа“, Први научни скуп „Заштита животне средине“ мај 2011, Сремска Каменица, Универзитет EDUCONS, Факултет заштите животне средине
  7. Т. Pogge, “Cosmopolitanism and Sovereignity”, Ethics, 103 (1992).
  8. Walzer А., Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Ilustrations, 2nd. Ed., Basic Book, New YorK, 1992, p.107.
  9. UN DOC. A/CONF-48/14.
PERIODIKA Srpska politička misao 1/2012 УДК: 321.011:327.8 51-63
ç