Изабери језик:
Тема броја

ПРОТИВРЕЧНОСТИ САВРЕМЕНИХ ПОЛИТИЧКИХ ПРОЦЕСА

СУВЕРЕНИТЕТ И МУЛТИЛАТЕРАЛИЗАМ

Сажетак

Традиционално схватање суверенитета које одликује врховност и независност државне власти од Вестфалског споразума до данас претрпело је значајне промене. Доминантнија међународна сила одувек је била реметилачки фактор државне суверености. Са увођењем мултилатерализма у међународне односе започет је процес институционалне „десуверенизације” инициран најпре прављењем светског система колективне безбедности, а затим и глобалним трговинским, монетарним, кредитним, једном речју економским потребама најразвијенијих. Институционализација силе у међународним оквирима манифестује се кроз статус и одлучивање сталних чланица Савета безбедности УН. Ерозија државног суверенитета присутна је и кроз функционисање војних савеза, а радикална теорија ограниченог суверенитета реализована је и кроз оружане интервенције над сувереним државама. И регионално организовање држава подразумева смањење суверености, а код стварања Европске заједнице/уније оно је резултирало стварањем наднационалне међународне организације.

кључне речи:

Референце

  1. Аврамовић Н., Међународно јавно право, Привредна академија, 2011, Нови Сад.
  2. О. o’ Neill, „Political liberalizm and Public Reason: A Critical Notice of John Rawls’ Political Liberalism“, Philosophical review, 106 (1997).
  3. Правна енциклопедија, Савремена администрација, Београд, 1979.
  4. Senarclens, Pierre de, Mondialization, souveraineté et théories des relations inter­nationales, Paris, Armand Colin, 1998, glava II, Un monde sans souveraineté.
  5. Ступар М., „Светски поредак, глобализација и питање суверенитета“, Филозофија и друштво, XXI, 2003.
  6. З. Павловић, „Еколошко право и улога правосуђа“, Први научни скуп „Заштита животне средине“ мај 2011, Сремска Каменица, Универзитет EDUCONS, Факултет заштите животне средине
  7. Т. Pogge, “Cosmopolitanism and Sovereignity”, Ethics, 103 (1992).
  8. Walzer А., Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Ilustrations, 2nd. Ed., Basic Book, New YorK, 1992, p.107.
  9. UN DOC. A/CONF-48/14.
периодика Српска политичка мисао 1/2012 УДК: 321.011:327.8 51-63