Izaberi jezik:
Tema broja

MEĐUNARODNI ODNOSI I BEZBEDNOST

SUVERENITET I HUMANITARNA INTERVENCIJA

Sažetak

U ovom radu razmatran je pojam humanitarna intervencija i njegov odnos prema pojmu državnog suvereniteta. Intervencija u unutrašnje stvari jedne zemlje iz humanitarnih razloga predstavlja jedno od najsloženijih pravnih i političkih pitanja savremenih odnosa u međunarodnoj zajednici. Nema sumnje da teško kršenje ljudskih prava, genocid, rasna, nacionalna i verska diskriminacija većih razmera, čine neophodnom intervenciju međunarodne zajednice, koje podrazumeva narušavanje suvereniteta države u kojoj dolazi do tako teških zloupotreba. Međutim, dosadašnja praksa pokazuje da su humanitarni razlozi često korišćeni kao izgovor za intervenciju koja je imala potpuno drugačije ciljeve, često direktno suprotstavljanje razlozima humanosti, što ceo koncept humanitarnih intervencija stavlja pod ozbiljnu sumnju. U radu je navedeno i nekoliko karakterističnih primera kroz koje se pokušava osvetliti pojam humanitarne intervencije.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Srpska politička misao 2/2009 УДК: 312.3:341.233 45-64
ç