Изабери језик:
Тема броја

ВОЈСКА, ВОЈНИ ОДНОСИ, ОБЛИЦИ СУКОБА

СУКОБИ У ИНФОРМАЦИОНОМ ПРОСТОРУ ИЗ УГЛА САВРЕМЕНЕ ВОЈНЕ МИСЛИ У РУСКОЈ ФЕДЕРАЦИЈИ – ИСКУСТВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Сажетак

Савремене државе, услед масовне примене информационе технологије у области комуникација, суочавају се са проблемом ефикасне контроле и заштите националне информационе сфере, а самим тим и националне безбедности. Информације се од давнина користе у манипулативе сврхе и као средство за вођење сукоба, а савремено информационо доба је само додатно актуелизовало информациони простор као борбени простор савременог глобалног друштва. Aктуелизована је употреба дезинформација и лажних вести у оквиру коцепта „хибридног и информационог ратовања“, као начина вођења геополитичких сукоба између великих сила, али и као средства утицаја и притиска на мале државе. С тим у вези, у раду је извршена анализа теоријског и концептуалног приступа безбедносних и војних теоретичара Руске Федерације у вези одбране од претњи из информационе сфере. Резулати анализе указују да је теоријски приступ Руске Федерације у овој области применљив за Републику Србију која је у својим актуелним стратегијским документима из области одбране и безбедности нагласила потребу да развија система одбране од претњи из информационог простора.

кључне речи:

Референце

  • Андреј Лиаропулос, Russia’s Approach to Information Operations, January 2007, www.rieas.gr/
  • Военная доктрина Российской Федерации, 2014. године, доступно на www.scrf.gov.ru, преузето 30.04.2020. године.
  • Гареев М.А. О некоторых характерных чертах войн будущего. /Военная мысль. – 2003.,бр. 6., стр. 52 – 59.
  • Герзић Чедомир,  Информациона безбедност као елеменат националне безбедности, 15. Међународна конференција Ризик и безбедносни инжењеринг, Копаоник, 16.-18. јануар, 2020. http://www.rizik.vtsns.edu.rs/RSE_2020/radovi/05/RIZIK_05_4.pdf
  • Доктрина Војске Србије (Службени Војни лист бр. 2/10 ) стр. 17.
  • Доктрина информационной безопасности Российсой Федерации, Президент, 09. 09. 2000.
  • Закон о информационој безбедности “Службени гласник РС”, бр. 6 од 28. јануара 2016, 94 од 19. октобра 2017, 77 од 31. октобра 2019.
  • Концептуальные взгляды на деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации в информационном пространстве, Mинистерство обороны Российской Федерации, 2011, стр. 5
  • Концепция национальной безопасности Республики Беларусь, Минск, 2001. стр. 45 – 48.)
  • Манойло А.В. – Информационно-психологическая война: факторы, определяющие формат современного вооруженного конфликта. — Киев: Материалы V Международной научно-практической конференции «Информационные технологии и безопасность», вып. №8, 2005 г., стр. 73-80.
  • Мијалковић Саша.: „Национална безбеддност – од Вестфалског концепта до послехладноратовског“, Војно дело 2/2009, стр. 56.
  • Миљковић Милан и Дарко Тадић, „Информационе операције западних обавештајних служби у србији октобра 2000. Године“, Војно дело, 5/2017, стр.
  • Миљковић Милан, Путник Ненад, „Активности савремених обавештајних служби у сајбер простору“, Војно дело, (Београд, 7/2016, стр 177-178.)
  • Младеновић М., Дракулић М., Јовановић Д.: Међународно право и сајбер ратовање, Војно дело, пролеће 2012, стр.17.
  • Панарин И.: Проблемы обеспечения информационной безопасности в савременныхусловиях, Украинский ресурс по безопасности, http://kiev-security.org.ua , 1997.
  • Панарин Игор Николаевич – Технология информационной войны./ 2003., стр. 320
  • Папарин И.: Доктрина информационе одбране Русије,Евроазија, jули 2012, http://euroasiaserbia.wordpress.com/2012/07/18/
  • Партыка, Т.Л. Информационная безопасность: Учебное пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – М.: Форум, 2018.
  • Петровић, Л.:„Информациона безбедност – правни, економски и технички аспект“, Информациона безбедност  2012 – научно стручни скуп, Београд, стр. 3.
  • Синковски, С.: „Информациона безбедност – компонента националне безбедности, Београд“, Војно дело, 2/2005, стр. 49.
  • Стратегија националне безбедности Републике Србије, 2009,  стр. 24.
  • Стратегија националне безбедности Републике Србије„Службени гласник РС“, број 94 од 27. децембра 2019.
  • Стратегија одбране Републике Србије, „Службени гласник РС“, број 94 од 27. децембра 2019.
  • Стратегија одбране Републике Србије, Министарство одбране, 2009, стр.16.
  • Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, чл. 82, 2015. године, доступно на www.scrf.gov.ru, преузето 30.04.2020. године
  • Урсул А.Д., Цырдя Т. Н., „Информационная безопасностъ, сущностъ, содержание и принципы ее обеспечения“, Журнал Факт№ 2, 2000.
  • A.V. Smolovyi, „Problemniye voprosy sovremennogo operativnogo iskusstva i puti ikh Rescheniya“,Voyennaya Mysl no. 12, 2012.
  • Ariel Cohen and Robert E. Hamilton, The Russian Military and the Georgian War: Lessons and Implications, Monograph, Strategic Studies Institute, U.S. Army, Carlisle, 2011, p 19.
  • Bikkenin R. “Information Conflict in the Military Sphere: Basic Elements and Concepts“, Morskoy Sbornik, No 10, 2003, pp. 38-40.
  • Chekinov and Bogdanov, “The Nature and Content of a New-Generation War,” op cit..
  • General Valery Gerasimov, “The Value of Science in Foresight: New Challenges Require Rethinking on the Forms and Methods of Warfare,”Military Industrial Kurier, (27 Feb. 2013), http://vpknews.ru/sites/default/files/pdf/VPK_08_476.pdf .
  • Georgii S. Isserson, The Evolution of Operational Art,, Fort Leavenworth, SAMS Theoretical Special Edition, 2005.
  • http://www.eastviewpress.com/Files/MT_FROM%20THE%20CURRENT%20ISSUE_No. 4_2013.pdf
  • Janis Berzins, Russia’s New Generation Warfare in Ukraine: Implications for Latvian Defense Policy Riga, National Defense Academy of Latvia, Center for Security and Strategic Research, 2014, pp 2-3.
  • Jаnis Berzins, Russia’s New Generation Warfare, October 11, 2016, http//www.thepotomacfoundation.org/The New Generation of Russian WarfareThe Potomac Foundation.htm
  • D. Ionov, „On Reflexive Control of the Enemy in Combat”,Military Thought (English edition), No. 1, January 1995.
  • McAfee, Virtual Criminology Report 2009, Santa Clara, McAfee, 2009.
  • Nathan D. Ginos, The Securitization of Russian Strategic Communication, Monograph, School of Advanced Military Studies, Fort Leavenworth, 2010.
  • Nye J. S. Jr.: „SoftPower“, Foreign Policy, no. 80, 1990, pр. 153-170.
  • Rastorguyev С.: An Introduction to the Formal Theory of Information Warfare, Moscow, 2003, р. 6.
  • Scott J. Shackelford, “Estonia Three Years Later: A Progress Report on Combating Cyber Attacks, in: Journal of Internet Law, February 2010.
  • Sergei Chekinov, Sergei Bogdanov, “The Nature and Content of a New-Generation War, Voyennamysl, No.4, October 2013,
  • mysl,No.4,October2013,http://www.eastviewpress.com/Files/MT_FROM%20THE%20CURRENT%20ISSUE_No. 4_2013.pdf
  • Thomas L. T., „Russian Views on Information-based Warfare“, Airpower Journal (Special Edition 1996), pp.25-35.
  • Through Toughness, Fort Leavenworth, Foreign Military Studies Office, 2011, p 131.
  • Timothy L. Thomas, Recasting the Red Star: Russia Forges Tradition and Technology Through Toughness, Fort Leavenworth, Foreign Military Studies Office, 2011.
  • Timothy L. Thomas, Recasting the Red Star: Russia Forges Tradition and Technology
  • Timothy L.T.: Dialectical versus Empirical Thinking: Ten Key Elements of the Russian Understanding of Information Operations, Fort Leavenworth: Foreign Military Studies Office, Center for Army Lessons Learned, September 1998, p.1.
  • Valery Gerasimov, „The value of science in anticipation”, VPK news, 27 February 2014, http://www.vpk-news.ru/articles/14632 (преузето 07.04.2017).
  • Vasily K. Kopytko, „Evolution of Operational Art”,Voyennaya Mysl 17, no 1, 2008, pp.202-214
  • Volodymyr N. Shemayev, „Cognitive Approach to Modeling Reflexive Control in Socio-
периодика Национални интерес 2/2021 2/2021 УДК 355.02:004.056(497.11) 105-131