Izaberi jezik:
Tema broja

PREGLEDNI TEKSTOVI

SUKOB GENERALIZACIJA – Problem odnosa civilizacija, kulture i imperijalnosti

Sažetak

Svet se posle Hladnog rata suočio sa novim podelama i sukobima. Neki teoretičari, poput Frensisa Fukujame, nakon Hladnog rata predviđali su pobedu liberalno-demokratskog poretka i ujedinjenje sveta pod opštim vrednostima slobode, ravnopravnosti i jednakosti. Ubrzo se videlo da ta teorija neće biti realizovana u praksi. Trenutno najveći globalni sukob, kako ga vide Hantington i Fukujama, jeste sukob Islama i Zapada. Slično gledište imaju i neki teoretičari sa Istoka. Da bi se objasnili pogledi današnjeg ekstremnog Islama predstavljen je rad Saida Kutbe kao intelektualnog tvorca modernog Džihada. Kada je reč o odnosu sukoba civilizacija i kulturnih dominacija u radu je ukazano na pitanje globalne dominacije i odnosa kulture i identiteta. O ovim problemima pisao je Edvard Said iz ugla postkolonijalnih teorija. Said se, pre svega, bavio pitanjima imperijalizma i narativnosti koja je formirala taj diskurs, a iz koje se obrazovala retorika vodećih medija. Na kraju je prikazano viđenje odnosa kulture i kolonijalizma od strane Franca Fanona teoretičara iz Martinika (Karibi). Fenon nije pripadao ni Orijentu ni Okcidentu, ali je posedovao iskustvo kolonizovanog, a uz to je aktivno učestvovao u borbi protiv kolonijalizma i dao važne postavke o odnosu kolonizatora i kolonijalizovanih.

Ključne reči:

Reference

  1. Akbar, M.J. Shade of Swords: Jihad and the Conflict between Islam and Christianity
  2. Euben L. Roxanne, Enemy in the Mirror, Islamic Fundamentalism and the Limits of Modern Rationalism, Princeton University Press, 1999.
  3. Fanon Franz, Black Skin, White Masks, Grove Press, Njujork, 1967.
  4. Fanon Franc, The Wrethced on Earth, First published: in Great Britain by Macgibbon and Kee, 1965.
  5. Huntington Samuel, Sukob civilizacija i preustroj svijetskog poretka, Iz­vori, Zagreb, 1998.
  6. Хофман Брус, Унутрашњи тероризам, Народна књига, Београд, 2000.
  7. Луис Бернард, Криза ислама, Чаробна књига, Београд, 2004.
  8. Саид В. Едвард, Оријентализам, Библиотека XX век, Београд 2000.
  9. Саид В. Едвард, Култура и империјализам, Београдски круг, Београд, 2002.
  10. Qutb Sayid, Milestones, http://www.globusz.com/ebooks/Milestone/index.htm
PERIODIKA Nacionalni interes 1-3/2007 УДК: 327 285-304
ç