Изабери језик:
Тема броја

ПРОМЕНЕ У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – НУЖНОСТ ИЛИ ИЗБОР

СУИЦИД И ПАНДЕМИЈА ТОКОМ ПРВЕ ГОДИНЕ ПАНДЕМИЈЕ КОВИДА 19 У СРБИЈИ: ИЗМЕЂУ СТРАХА, ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА И УСАМЉЕНОСТИ

Сажетак

Здравствена криза изазвана глобалним ширењем вируса Ковид-19, има бројне негативне импликације на све друштвене сфере и ставља бројне државе, системе, али и појединце, пред вишеструке изазове. Рестриктивне мере које су владе земаља доносиле од почетка пандемије са циљем спречавања (неконтролисаног) ширења вируса имају негативне ефекте не само на глобалну економију и појединце који су у повећаном ризику, већ и ментално здравље целокупне популације. Несигурност запослења, губитак посла, константо присуство осећања страха за сопствено, али и здравље блиских људих, депресија и усамљеност су само неки од фактора ризика који су у позитивној корелацији са стопом самоубиства. Стога је општи предмет овог рада анализа утицаја пандемије током прве године на стопе самоубиства у Србији кроз призму фактора ризика за ментално здравље који су се јавили, односно нарочито интензивирани као последица примена мера које су имале као циљ заштиту здравља становништва и растрећење здравственог система. Циљ рада се огледа у компарацији броја самоубиства у годинама које су претходиле пандемији и током 2020. годинe, када су и предузете мере, као што су забрана и/или ограничење кретања и контаката и социјална изолација, биле најрестриктивније са становишта људских права и слобода. У раду је дата анализа на који начин и у ком интезитету су потенцијално ове мере утицале на ментално здравље популације, као и какве су пројекције утицаја ових фактора ризика на суицид у Србији у предстојећем периоду.

кључне речи:

Референце

  • Аутономни женски центар [АЖЦ]. 2020. Саопштење за јавност: Зауставимо пандемију насиља у породици. 17. Мај 2020. Последњи приступ 30. Септембар 2020. https://www.womenngo.org.rs/vesti/1588-saopstenje-za-javnost-zaustavimo-pandemiju-nasilja-u-porodici
  • ФЕНОМЕНА. 2020. Ковид 19 и изазови заштите жена од насиља у породици: Препоруке за унапређење политика и праксе у кризним ситуацијама. Истраживање: Поступање надлежних институција и служби за сузбијање насиља у породици у Републици Србији током Ковид -19 епидемије, посебно у периоду ванредног стања. Сажетак. Децембар 2020. https://static1.squarespace.com/static/5f20814f6783ff58ba78666c/t/60a77ba2441b54130b2630f6/1621588902489/VDS_1.+brief_9.12.2020..pdf, последњи приступ 10. маја 2022.
  • Грбић Павловић Николина. 2020. Насиље у породици у доба пандемије: Утицај превентивних мјера за корона вирус на насиље у породици у Босни и Херцеговини. Последњи приступ 15. Април 2022. https://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/16867.pdf
  • Министарство унутрашњих послова Републике Србије [MУП]. 2021. Број извршених самоубистава у периоду 2015-2020. године. Подаци добијени на основу захтева ауторке за приступ информацијама од јавног значаја.
  • Acharya Binod, Keshab Subedi, Pramod Acharya, and Shweta Ghimire S. 2022. Association between COVID-19 pandemic and the suicide rates in Nepal. PLoS ONE 17(1): e0262958. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0262958
  • Alvarez-Galvez Javier, Victor Suarez-Lledo, Luis Salvador-Carulla, and Jose Almenara-Barrios . 2021. Structural determinants of suicide during the global financial crisis in Spain: Integrating explanations to understand a complex public health problem. PLoS One. 2021 Mar 1;16(3):e0247759. doi: 10.1371/journal.pone.0247759. PMID: 33647025; PMCID: PMC7920348.
  • Bastiampillai Tarun, Stephen Allison, and Jeffrey C.L. Looi. 2021. Spanish flu (1918–1920) impact on US suicide rates by race: potential future effects of the COVID-19 pandemic. Prim Care Companion CNS Disord. 2021; 23(6):21com03088.
  • Benedek DM, Morganstein JC, Holloway HC, Ursano RJ. 2017. Disaster psychiatry: disasters, terrorism, and war. In Kaplan and Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry, eds. Benjamin J. Sadock, Virginia A. Sadock, Pedro Ruiz, 2564-2576. Lippincott: Williams & Wilkins.
  • Bhuiyan Israfil A.K.M., Najmuj Sakib, Amir H. Pakpour, Mark D. Griffiths, and Mohammed A. Mamun. 2020. COVID-19-Related Suicides in Bangladesh Due to Lockdown and Economic Factors: Case Study Evidence from Media Reports. International journal of mental health and addiction, 1–6. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s11469-020-00307-y, last accessed 8 May 2021.
  • Bramness G. Jørgen, Elin K. Bye, Inger S. Moan, and Ingeborg Rossow I. 2021. Alcohol use during the COVID-19 pandemic: self-reported changes and motives for change. Eur Addict Res. 2021;27(4):257–62.
  • Cluver, L., Lachman, J. M., Sherr, L., Wessels, I., Krug, E., Rakotomalala, S., et al. 2020. Parenting in a Time of COVID-19. Lancet 395 (10231), e64. doi:10.1016/s0140-6736(20)30736-4
  • Grau-López L, Daigre C, Palma-Alvarez R, F, Sorribes-Puertas M, Serrano-Pérez P, Quesada-Franco M, Segura L, Coronado M, Ramos-Quiroga J, A, Colom J. 2022. COVID-19 Lockdown and Consumption Patterns among Substance Use Disorder Outpatients: A Multicentre Study. Eur Addict Res 2022. doi: 10.1159/000521425
  • Lewis G, and Sloggett A. 1998. Suicide, deprivation and unemployment: record linkage study. BMJ 317: 1283-1286
  • Lucia Sigal, Natalie A. Ramos Miranda, Ana Isabel Martinez and Monica Machicao. 2020. “‘Another Pandemic’: In Latin America, Domestic Abuse Rises Amid Lockdown.” Reuters, Apr. 27, 2020. https://www.reuters.com/article/us-healthcoronavirus-latam-domesticviol-idUSKCN2291JS, last accessed 10 October 2021.
  • Perez-Vincent Santiago, Enrique Carreras, Maria Amelia Gibbons, Tommy E. Murphy, and Martin Rossi. 2020. COVID -19 lockdowns and domestic violence: evidence from two studies in Argentina. IDB Technical Note N. IDB-TN-1956. July 2020. https://publications.iadb.org/publications/english/document/COVID-19-Lockdowns-and-Domestic-Violence-Evidence-from-Two-Studies-in-Argentina.pdf, last accessed 4 february 2021.
  • Madianos, G. M., Alexiou, T., Patelakis, A., Economou, M. 2014. Suicide, unemployment and other socioeconomic factors: evidence from the economic crisis in Greece. The European Journal of. Psychiatry. Vol. 28, N. 1: 39-49.
  • Madianos G. Michael and Koukia Evi. 2010. Trauma and Natural Disaster: The Case of Earthquakes in Greece. Journal of Loss and Trauma, 15(2), 138–150. 10.1080/15325020903373185.
  • Mamun A: Mohammed, and Mark D. Griffiths. 2020. First COVID-19 suicide case in Bangladesh due to fear of COVID-19 and xenophobia: Possible suicide prevention strategies. Asian Journal of Psychiatry.51:e102073. doi:10.1016/j.ajp.2020.102073.
  • Mattei G, Ferrari S, Pingani L, and Rigatelli M. 2014. Short-term effects of the 2008 Great Recession on the health of the Italian population: an ecological study. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. Jun;49(6):851-8. doi: 10.1007/s00127-014-0818-z. Epub 2014 Jan 21. PMID: 24445578.
  • Mertens Gaëtan, Lotte Gerritsen, Stefanie Duijndam, Elske Salemink, and Iris M. Engelhard.  2020. Fear of the coronavirus (COVID-19): predictors in an online study conducted in March 2020. Journal of Anxiety Disorders. 74:102258. doi: 10.1016/j.janxdis.2020.102258
  • Morganstein C. Joshua, and Robert J. Ursano. 2020. Ecological disasters and mental health: causes, consequences, and interventions. Frontiers in Psychology 11:1. doi: 10.3389/fpsyt.2020.00001
  • Nemani Kаtlyn, Li Chenxiang, Mark Olfson et al. 2021. Association of psychiatric disorders with mortality among patients with COVID-19. JAMA Psychiatry.2021;78:380–386.
  • Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD]. 2021. Tackling the mental health impact of the COVID-19 crisis: An integrated, whole-of-society response. https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/tackling-the-mental-health-impact-of-the-covid-19-crisis-an-integrated-whole-of-society-response-0ccafa0b/, last accessed 19 December 2021.
  • Peterman, Amber, Alina Potts, Megan O’Donnell, Kelly Thompson, Niyati Shah, Sabine Oertelt-Prigione, and Nicoele van Gelder. 2020. “Pandemics and Violence Against Women and Children,” Center for Global Development Working Paper 528, April 2020. https://www.cgdev.org/sites/default/files/ pandemics-and-vawg.pdf.
  • Pirkis, J. et al. 2021. Suicide trends in the early months of the COVID-19 pandemic: an interrupted time-series analysis of preliminary data from 21 countries. The Lancet Psychiatry. Volume 8, Issue 7. 579-588.
  • Qin P, Agerbo E, and Mortensen PB. 2003. Suicide risk in relationship to socioeconomic, demographic, psychiatric and familial factors: a national register-based study of all suicides in Denmark, 1981-1997. 2003. The American Journal of Psychiatry 160: 765-772
  • Rachiotis G, Stuckler D, McKee M, et al.2015. What has happened to suicides during the Greek economic crisis? Findings from an ecological study of suicides and their determinants (2003–2012). BMJ Open 2015;5:e007295. doi:10.1136/bmjopen-2014-007295
  • Racine N, McArthur BA, Cooke JE, Eirich R, Zhu J, Madigan S. 2021. Global Prevalence of Depressive and Anxiety Symptoms in Children and Adolescents During COVID-19: A Meta-analysis. JAMA Pediatr.175(11):1142–1150. doi:10.1001/jamapediatrics.2021.2482
  • Rui M. Joaquim, et al. 2021. Bereavement and psychological distress during COVID-19 pandemics: The impact of death experience on mental health, Current Research in Behavioral Sciences, Volume 2,100019. ISSN 2666-5182. https://doi.org/10.1016/j.crbeha.2021.100019
  • Sher Leo. 2020. The impact of the COVID-19 pandemic on suicide rates, QJM: An International Journal of Medicine, Volume 113, Issue 10, October 2020, 707–712, https://doi.org/10.1093/qjmed/hcaa202
  • Steptoe A., Shankar А., Demakakos; P. et al., ‘Social isolation, loneliness, and all-cause mortality in older men and women’. (2013) 110(15), PNAS, pp. 5797-5801.
  • Stöckel Dragana, and Marina Pantelić. 2021. Human Rights of Residents in Long-Term Care Facilities During COVID-19: Saving Lives at the Cost of Deprivation of Rights? (pp. 209-230). In: P. Czech, L. Heschl, K. Lukas, M. Nowak, G. Oberleitner (Eds.), European Yearbook on Human Rights. Cambridge, UK: Intersentia.
  • Tanaka T, Okamoto S. 2021. Increase in suicide following an initial decline during the COVID-19 pandemic in Japan. Nature human behaviour. 5(2):229–238. pmid:33452498
  • Tandon R. 2021. COVID-19 and suicide: Just the facts. Key learnings and guidance for action. Asian journal of psychiatry, 60, 102695. https://doi.org/10.1016/j.ajp.2021.102695
  • Tsang HWH et al. 2004. Psychosocial impact of SARS. Emerging Infectious Diseases, 10 (7), 1326-1327
  • Tzur Bitan, D., Grossman-Giron, A., Bloch, Y., Mayer, Y., Shiffman, N., and Mendlovic, S. 2020. Fear of COVID-19 Scale: psychometric characteristics, reliability and validity in the Israeli population. Psychiatry Research. 289:113100. doi: 10.1016/j.psychres.2020.113100
  • UNFPA. 2020. New UNFPA projections predict calamitous impact on women’s health as COVID-19 pandemic continues. https://www.unfpa.org/press/new-unfpa-projections-predict-calamitous-impact-womens-health-covid-19-pandemic-continues
  • United Nations [UN]. 2020. United Nations Regional Information Centre Western Europe, July 5, 2020. https://unric.org/en/ who-warns-of-surge-of-domestic-violence-as-covid-19-casesdecrease-in-europe/, last accessed 9 November 2021.
  • Vanderbruggen N, Matthys F, Van Laere S, Zeeuws D, Santermans L, Van den Ameele S, et al. 2020. Self-reported alcohol, Tobacco, and cannabis use during COVID-19 lockdown measures: results from a web-based survey. Eur Addict Res. 2020;26(6):309–15.
  • Yip S. F. Paul S, Y. T. Cheung, P. H. Chau, and Y. W. Law. 2010. The impact of epidemic outbreak: The case of severe acute respiratory syndromes (SARS) and suicide among older adults in Hong Kong. The Journal of Crisis Intervention and Suicide Prevention. Volume 31: 86-92
  • Young-Hwan Noh. 2009. Does unemployment increase suicide rates? The OECD panel evidence. Journal of Economic Psychology 30: 575-582
периодика Социјала политика 1/2022 1/2022 УДК 616.98:578.834]:616.89-008.441.44(497.11)”2021” 99-116