Изабери језик:
Тема броја

ДЕТЕРМИНАНТЕ ПОЛИТИЧКИХ КАПАЦИТЕТА

СУБЈЕКТИ И ФАКТОРИ ПОЛИТИЧКОГ ЛИДЕРСТВА

Сажетак

Многи појмови савремене теорије о организационом понашању преузимају се из политичке теорије и праксе, потискујући из употребе уобичајене и раније коришћене појмове и термине. Речи: моћ, власт, конфликти, коалиција и многе друге већ су се одомаћиле у стручној литератури. Слично се дешава и са употребом речи: лидерство, тимови, савези, овлашћења, централизам, федерализам, глобализам и слично. Лидерство и вођство су, на тај начин, постали нови и незаобилазни термини у политичком амбијенту, али и незаобилазни изрази у организационом понашању. Политичка моћ све више претставља одраз носиоца политичког лидерства. Од савременог политичког лидера захтева се не само моћ реторике, већ знање, образовање, приврженост послу, оданост идеји, култура понашања, способност креирања нових идеја, вештина утицаја, јавност и самокритичност.

кључне речи:

Референце

  1. Bennis W. and B. Leaders The Strategy for Taking Charge, New York, 1985.
  2. Кулић Ж, Управљање људским ресурсима, Београд, 2002.
  3. Милошевић Г, Кулић Ж. „Планирање као део активности у области управљања људским ресурсима“, Наука, безбедност, полиција – журнал за крими­налистику и право, бр. 2, 2012, Београд.
  4. Милошевић Г, Цветковић Д., „Утицај финансијског криминалитета на поли­тички амбијент“, Српска политичкамисао, 2012, Београд.
  5. Петковић М., М. Јовановић, Организационо понашање, Мегатренд универзитет, Београд, 2001.
  6. Stoner J.A.F., R.E. Freeman, D.R. Gilbert, Jr, Menagement, 1995. Taylor F.W., Shop Management, Harper & Row, New York, 1903.
  7. Fayol H, General and Industrial Management, Sir Isaac Pitman and Sons, Ltd. London, 1949.

   

периодика Српска политичка мисао 4/2013 УДК 32:316.46 61-77