Izaberi jezik:
Tema broja

DETERMINANTE POLITIČKIH KAPACITETA

SUBJEKTI I FAKTORI POLITIČKOG LIDERSTVA

Sažetak

Mnogi pojmovi savremene teorije o organizacionom ponašanju preuzimaju se iz političke teorije i prakse, potiskujući iz upotrebe uobičajene i ranije korišćene pojmove i termine. Reči: moć, vlast, konflikti, koalicija i mnoge druge već su se odomaćile u stručnoj literaturi. Slično se dešava i sa upotrebom reči: liderstvo, timovi, savezi, ovlašćenja, centralizam, federalizam, globalizam i slično. Liderstvo i vođstvo su, na taj način, postali novi i nezaobilazni termini u političkom ambijentu, ali i nezaobilazni izrazi u organizacionom ponašanju. Politička moć sve više pretstavlja odraz nosioca političkog liderstva. Od savremenog političkog lidera zahteva se ne samo moć retorike, već znanje, obrazovanje, privrženost poslu, odanost ideji, kultura ponašanja, sposobnost kreiranja novih ideja, veština uticaja, javnost i samokritičnost.

Ključne reči:

Reference

  1. Bennis W. and B. Leaders The Strategy for Taking Charge, New York, 1985.
  2. Кулић Ж, Управљање људским ресурсима, Београд, 2002.
  3. Милошевић Г, Кулић Ж. „Планирање као део активности у области управљања људским ресурсима“, Наука, безбедност, полиција – журнал за крими­налистику и право, бр. 2, 2012, Београд.
  4. Милошевић Г, Цветковић Д., „Утицај финансијског криминалитета на поли­тички амбијент“, Српска политичкамисао, 2012, Београд.
  5. Петковић М., М. Јовановић, Организационо понашање, Мегатренд универзитет, Београд, 2001.
  6. Stoner J.A.F., R.E. Freeman, D.R. Gilbert, Jr, Menagement, 1995. Taylor F.W., Shop Management, Harper & Row, New York, 1903.
  7. Fayol H, General and Industrial Management, Sir Isaac Pitman and Sons, Ltd. London, 1949.

   

PERIODIKA Srpska politička misao 4/2013 УДК 32:316.46 61-77
ç