Izaberi jezik:
Tema broja

Posebno izdanje 2022

STRATEŠKO PROMIŠLJANJE VOJNE NEUTRALNOSTI SRBIJE: MOGUĆNOSTI, IZAZOVI I RIZICI

Sažetak

Koncept neutralnosti je u istorijskom padu, najviše zbog procesa globalizacije, ali i negativnih iskustava neutralnih država u svetskim ratovima. Tri države u Evropi su se odlučile za neutralnu politiku u posthladnoratovskom periodu, među kojima je i Srbija. Problemi sa kojima se suočava srpski narod posledica su „razbi-raspada“ bivše Jugoslavije i negativnog međunarodnog imidža koji je formiran u javnom mnjenju na Zapadu tokom devedesetih. Srbija se opredelila za dugoročnu primenu koncepta vojne neutralnosti, nakon višegodišnjeg nastojanja da formira adekvatan strategijski okvir koji bi trebalo da obezbedi optimalne mogućnosti za realizaciju nacionalnih interesa u realnom geopolitičkom i geostrateškom okruženju. Hipotetički okvir rada se zasniva na stanovištu da opredeljenje za vojnu neutralnost nudi mnoge strateške prednosti za realizaciju nacionalnih interesa, ali se u previziji strategijskih opcija njene realizacije kriju i mnoga ograničenja. Imajući u vidu specifičnosti koncepta vojne neutralnosti, u radu će se analizirati osnovne teorijske postavke neutralnosti, posebnosti primene navedenog koncepta u geopolitičkoj i geostrateškoj realnosti Srbije i usklađenosti strategijsko-doktrinarnih rešenja prema navedenom dugoročnom političkom opredeljenju. Posebna pažnja biće posvećena doktrini sveobuhvatne odbrane i odvraćanju kao defanzivnom strategijsko-doktrinarnom opredeljenju koje je imanentno neutralnosti.

Ključne reči:

Reference

  • Avramov, Smilja. 2011. Međunarodno javno pravo, Beograd: Akademija za diplomatiju i bezbednost.
  • Blagojevic, Veljko. 2019. ”The Impact of Neutrality on National Doctrine Development”, in Alliance Planning and Coalition Warfare: Historical and Contemporary Approaches, Ed. Harold E. Raugh, Jr., 280-300, Belgrade: Heeresgeschichtliches Museum, Wien and Strategic Research Institute.
  • Blagojević, Veljko. 2016. „Potencijal vojne neutralnosti Republike Srbije u savremenim međunarodnim odnosima“ u Uticaj vojne neutralnosti Srbije na bezbednost i stabilnost u Evropi ur. Srđan T. Кorać, 240-258, Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu i Hanns Seidel Stitung.
  • Blagojević, Veljko. 2017. Srbija i izazovi odbrambene diplomatije. Beograd: Medija centar Odbrana.
  • Črnčec, Damir. 2016. „Jamči li neutralnost suverenitet.” u ND Vijesti, Poslednji pristup 29.07.2016. http://www.natomontenegro.me/vijesti/95698/Jamci-li-neutralnost-suverenitet.html.
  • Daalder, Ivo, and Michael O’Halon. 2000.Wining Ugly – NATO’s War to Save Kosovo, Washington DC: Brookings University Press.
  • Dalsjo, Robert. 2014. “The Hidden Rationality of Sweden’s Policy of Neutrality During the Cold War.” Cold War History, Vol. 14, No. 2: 175-194. doi.org/10.1080/14682745.2013.765865
  • Evans, Graham, and Jeffrey Newnham. 1998. The Penguin Dictionary of International Relations. London: Penguin Books.
  • Krivokapić, Boris. 2006. Međunarodno pravo, koreni, razvoj, perspektive. Beograd: Megatrend univerzitet.
  • Mannitz, Sabine. 2007. The Normative Construction of the Soldierin Switzerland: Constitutional Conditions and Public Political Discourse – The Swiss Case, Frankfurt: Peace Research Institute.
  • Müller, Leos. 2019. Neutrality in World History, Routledge Taylor & Francis Group.
  • Narodna Skupština R. Srbije. 2007. Rezolucija o zaštiti suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Republike Srbije, https://www.srbija.gov.rs/kosovo-metohija/index.php?id=80729, poslednji pristup 17. decembra 2020.
  • Novaković, Igor S. 2011. „Koncept neutralne države.“ Međunarodna politika, Vol. 1141: 5-20. udk: 327(1-652)+(497.11).
  • Novaković, Igor S. 2019. Stalna neutralnost u Evropi u posthaldoratovskom periodu. Beograd: Institut za evropske studije.
  • Pavlović, Puniša. 1997. Srbija u međunarodnim odnosima, Beograd: Mostovi.Petković Ranko. 1982. Teorijski osnovi neutralnosti, Beograd: Rad.
  • Pierik, Roland, and Wibren Van Der Burg. 2014. “What Is Neutrality?” Ratio Juris – An International Journal of Jurisprudence and Philosophy of Law, Vol. 27, No. 4: 496–515. doi.org/10.1111/raju.12057.
  • Prime Minister’s Office Publications. 2012. Finnish Security and Defence Policy, Helsinki: Prime Minister’s Office
  • Grlić-Radman, Gordan. 2002. „Neutralnost Švicarske i njezino članstvo u UN-u“, Politička misao, Vol XXXIX, br. 3: 145-162.
  • Simoens, Tom. 2015. ”Brave Little Belgium. A Neutral Country among Great Powers.” u Prvi svetski rat, Srbija, Balkan i velike sile, ur. Srđan Rudić i Milan Milkić, Beograd: Istorijski institut i Institut za strategijska istraživanja.
  • SSNO i Centar oružanih snaga za strategijska istraživanja i studije. [SSNO] 1987. Strategija opštenarodne odbrane i društvene samozaštite SFRJ. Beograd: SSNO.
  • Strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije. 2019. „Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 94/2019.
  • Strategija odbrane Republike Srbije. 2019. „Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 94/2019.
  • Swedish Ministry of Defence. 2004. Our Future Defence, The Focus of Swedish Defence Policy, 2005-2007, Stockholm: Ministry of Defence.
  • Štavljanin, Dragan, 2013. „Posthladnoratovske „neutralne“ zemlje – Moldavija, Turkmenistan, Ukrajina“, u Neutralnost u XXI veku – pouke za Srbiju, ur. Igor S. Novaković, Beograd: ISAC fond.
  • Tatalović, Siniša. 1991. „Odbrambeni sustav Švicarske”, Politička misao 28, No. 4: 99-114. UDK 355/359(494).
  • Trapara, Vladimir. 2016. „Finlandizacija postpetooktobarske Srbije“, u Uticaj vojne neutralnosti Srbije na bezbednost i stabilnost u Evropi, ur. Srđan T. Кorać, 188-220, Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu i Hanns Seidel Stitung.
  • Zarić, Ivan M. 2015. „Klasične evroatlantske geopolitičke teorije – relevantnost na početku 21. veka.“ u Geopolitički položaj Srbije i Balkana između Evroatlantizma i Evroazijstva, ur. Ljubiša Despotović i Aleksandar Gajić, 23–37, Novi Sad: Kultura polisa.
PERIODIKA Srpska politička misao - posebno izdanje 2022 Posebno izdanje 2022 УДК 355.02(497.11) 123-146
ç