Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

STRATEŠKO PLANIRANЈE JAVNOM UPRAVOM

Sažetak

Jedan od najvećih izazova za razvoj javne uprave predstavlja unapređenje sistema strateškog planiranja. Svaka upravna aktivnost započinje planiranjem. Strategija je način, plan aktivnosti i predstavlja jedan od glavnih metoda kako bi se najpre došlo do ostvarenja određenog cilja. Strateško planiranje podrazumeva četiri osnovna procesa: skeniranje okoline, formulisanje strategije, primenu strategije i vrednovanje i kontrolu. Odgovornost za strateško planiranje u formalnom smislu pada na nosioce političke vlasti (političke funkcionere). Strateško planiranje rezultat je zajedničkog delovanja različitih aktera u upravnoj organizaciji. Politički lideri i funkcioneri određuju opšti smer, finansijski okvir i vrše politički nadzor nad organizacijom, a uprava analizira stanje, razrađuje opcije, utvrđuje prioritete i obavlja druge brojne poslove kojima se priprema realizacija strategije.

Ključne reči:

Reference

  1. Лазаревић, Марија; Јандрић, Маја, SWOT анализа и планирање регионалног развоја, пројектно управљање организацијама – Нови приступи, Удружење за управљање пројектима Србије и Црне Горе – ЈУПМА, Београд, 2006.
  2. Милановић, Младен, Стратешко планирање и развој јавних политика – приручник за стратешко планирање, Развојни програм Уједињених Нација у Босни и Херцеговини, Сарајево, 2010.
  3. Милојевић, Раденко; Ђорђевић, Биљана, Менаџмент људских ресурса, Економски факултет у Нишу, Ниш, 2012.
  4. Рабреновић, Михајло, Стратегијски менаџмент у јавном сектору, Службени гласник, Београд, 2011.
  5.  Ugarković Ajduković, Ljubica; Bratić, Vjekoslav; Kusaković, Andreja; Masarić, Helena; Šeparović Inge, Perko; Petak, Zdravko; Radić, Ivana, Priručnik za dobro upravljanje, Hrvatski pravni centar, Zagreb, 2006.
  6. Ambler, George, “10 steps to Setting SMART objectives”, Internet, www.thepractiseofleadership.net, 10/10/2006.
  7. Bryson. M. John, Strategic Planning for Public and Non-profit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement, Jossey-Bass, 1995.
  8. Butler, Patric; Colins, Neil, „Strategic analysis in political markets”, European Journal of Marketing, MCB UP Ltd, 1996.
  9. Kaul, Mohan, Management reforms in government (a review of international practices and strategies), International Institute of Administrative sciences, Commonwealth Association for Public Administration Menagement, Bruxelles, 2000.
  10. Koprić, Ivan; Marčetić, Gordana; Musa, Anamarija; Đulabić, Vedran; Lalić Novak, Goranka, Upravna znanost, Pravni fakultet, Zagreb, 2014.
  11. Poister, Theodore; Streib, Gregory, “Strategic Management in the Public Sector-Concepts, Models and Processes”, Public productivity & Management Review, Vol. 3, No. 3, 1999.
  12. Young, D. Richard, Perspectives on Strategic Planning in the Public Sector, Institute for Public Service and Policy Research at the University of South Carolina, 2003.
  13. Handbook on planning, monitoring and evaluating for development results, United Nations Development Programme (UNDP), 2009.
  14. Strategic Planning Manual 2005-2006, Eastern Kentucky University – The Office of Institutional Effectiveness, 2004.
PERIODIKA Administracija i javne politike 1/2018 1/2018 УДК 005.51:35.07 5-24
ç