Изабери језик:
Тема броја

МИГРАЦИЈЕ, ГЛОБАЛИЗАЦИЈА, ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

СТРАТЕШКО ПАРТНЕРСТВО „МАЛЕ“ СРБИЈЕ И „ВЕЛИКЕ“ КИНЕ

Сажетак

Односи између Републике Србије и Народне Републике Кине су грађени јако дуго, уз међусобно разумевање и подршку у међународним односима да би свој пуни квалитет достигли током 2016. године успостављањем „свеобухватног стратешког партнерства“ између две државе. Многобројни сусрети представника двеју држава на највишем нивоу у последњих неколико година, чињеница да је Србија (Београд) била домаћин Трећег самита сарадње између Кине и земаља Централне и Источне Европе (16+1), реализовани (заједнички) пројекти у Србији и други облици сарадње, потврдили су значај међусобне сарадње и потиснули разлике које постоје између Србије и Кине. Народна Република Кина је за Републику Србију не само стратешки партнер него и један од четири стуба њене спољне политике, а за Кину, поред стратешког партнерства, Србија је постала и најзначајнији партнер Кине на Балкану и у Југоисточној Европи. Србија је веома активна унутар Процеса сарадње Кине са земљама Централне и Источне Европе, са бројним пројектима који су планирани или се заједнички изводе у Србији. Поред тога у оквиру билатералне сарадње кинеска компанија је изградила у Србији мост преко Дунава, што је први такав пројекат који је Кина изградила у Европи. На тај начин, кроз билатералну сарадњу и сарадњу унутар Процеса 16+1, Србија је постала најважнији партнер Кине у овом делу Европе. Обе земље настоје да смање дисбаланс у економској сарадњи који постоји у корист Кине (много се више робе увози из Кине, него што се извози). Сагласност две земље око значаја кинеске иницијативе „Појас и пут“ и спремност да се пројекти из ове Иницијативе усагласе са плановима развоја Србије биће не само нови замајац унапређењу сарадње између Србије и Кине, него и прилика да се реализују бројни инфраструктурни и други пројекти који ће унапредити квалитет живота грађана Србије и потврдити висок ниво билатералне сарадње Србије са Кином.

кључне речи:

Референце

  1. Заједничка изјава Републике Србије и Народне Републике Кине о успастављању стратешког партнерства, Пекинг, 20. август 2009, Internet, http://www.predsednik.rs/mwc/default.asp?c=304500&g=20090820103401&lng=cir& hs1=0, 01/08/2016.
  2. Заједничка изјава Републике Србије и Народне Републике Кине о продубљивању стратешког партнерства, Пекинг, 26. август 2013, Internet, http://www.predsednik.rs/mwc/default.asp?c=304500&g=20090820103401&lng=cir& hs1=0, 01/08/2016.
  3. Заједничка изјава Републике Србије и Народне Републике Кине о успостављању свеобухватног стратешког партнерства, Београд, 18. јун 2016, Intemet,www.fmprc.gov.cn, 01/08/2016.
  4. Информација о билатералној сарадњи Републике Србије и Народне Републике Кине, Привредна Комора Србије – Сектор за економске односе са иностранством, центар за билатералну сарадњу, Београд 2015.
  5. Јовановић Живадин, „Спољна политика Србије – стубови су унутар, не ван Србије“, у зборнику: Међународни положај и спољна политика Србије, Београдски форум за свет равноправних , Београд, 2010, стр. 16.
  6. Меморандум о разумевању између Владе Народне Републике Кине и Владе Републике Србије о заједничкој афирмацији Економског појаса и пута свиле и Поморског пута свиле 21. века, Службени гласник Републике Србије Међународни уговори бр. 01/16.
  7. Миљанић Драган, „Србија и Кина као стратешки партнери“, у зборнику: Међународни положај и спољна политика Србије, Београдски форум за свет равноправних, Београд, 2010.
  8. „Нормализација односа са социјалистичким земљама и ванблоковска политика Југославије“ у: Историја Савеза комуниста Југославије, Издавачки центар Комунист, Народна књига, Рад, Београд, 1985, стр. 404-
  9. Обрадовић Жарко, Геополитика Србије, Мегатренд Универзитет, Београд, 2011.
  10. Обрадовић Жарко, Балкански етнички мозаик: мањинско питање на Балкану, Чигоја штампа, Београд, 2014.
  11. Петровић Драган, Ђукановић Драган, Стубови спољне политике Србије – ЕУ, Русија, САД и Кина, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2012.
  12. „Потписана Изјава о свеобухватном стратешком партнерству и 21 споразум о сарадњи Србије и Кине”, Internet, http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=267615, 18/06/2016.
  13. „Средњорочни план сарадње Кине и земаља Централне и Источне Европе“, Суџоу, Кина, 24. новембар 2015. године. Преузето са: www.chine-ciec.org, 01/08/2016.
  14. Baige Zhao, „Establishing a new type of think tank platform, pooling resources to develop ‘One Belt One Road’ community“, Internet, http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2015-11/09/content_22406339.htm, 09/11/2015.
  15. „Odluka Izvršnog komiteta CK SKJ povodom Izjave 81 Komunističke i Radničke partije“, 10. februar 1961. god., наведено према: Jugoslavija 1918-1988 (tematska zbirka dokumenata), Izdavačka Radna organizacija „Rad“, Beograd, 1988, str. 1216-1217.
  16. Spoljna politika Srbije: strategije i dokumenta, (urednici: Nataša Dragojlović, dr Stanislav Sretenović, dr Dragan Đukanović, mr Dragan Živojinović), Evropski pokret u Srbiji, Beograd, 2010.
  17. „Work Together to Build the Silk Road Economic Belt“ (Part of the speech at Nazarbayev University, Astana, Kazahstan); Xi Jinping: The Governance of China, Foreign Lauguages Press, Beijing, 2014, стр. 315-319.
  18. „Work Together to Build a 21-century Maritime Silk Road“ (Part of the speech at the People’s Representative Council of Indonesia), Xi Jinping, стр. 320-324.
  19. World Bank, Internet, world.bank.org, 01/08/2016.

   

периодика Српска политичка мисао 3/2016 УДК 327+339.92(497.11)(510) 121-137