Izaberi jezik:
Tema broja

IZ POLITIČKE TEORIJE I PRAKSE

STRATEŠKO OPREDELJENJE SRBIJE I VLADAJUĆE POLITIČKE ELITE

Sažetak

Predmet rada je međunarodna politika Republike Srbije, tj. vladajuće političke elite i to prevashodno prema EU. Cilj je prikazati različita naučna i politička usmerenja prema pridruživanju EU (na osnovama nasleđenog stanja), a u tom kontekstu i mogućnosti alternativne spoljne politike, te na osnovu toga analizirati trenutni položaj i putanju u međunarodnim odnosima. Cilj ovog rada je teorijsko razmatranje teme strateškog opredeljenja Srbije u međunarodnim odnosima iz ugla sociologije politike i, u tom smislu, priključenje aktuelnom diskursu o ulasku Srbije u EU i o „neizbežnosti“ datog procesa. Autorka je mišljenja da je proces ulaska u EU spor i neizvestan, a alternative skoro nepostojeće. Spoljnopolitičke okolnosti na regionalnom i globalnom planu ne idu u prilog pozitivnog ishoda pridruživanju Srbije Evropskoj Uniji. Takođe, Srbija je u ekonomskom, bezbedonosnom, političkom, društvenom i kulturnom smislu i dalje opterećena nasleđem nekih prošlih vremena. I dalje postoji dezorjentisanost u spoljnopolitičkom kursu, jer, između ostalog, ne postoji jasno definisana Strategija spoljne politike. Jedino rešenje je brži/efektivniji ekonomski rast, koji je jako teško postići u siromašnoj i već dugo devastiranoj zemlji.

Ključne reči:

Reference

  1. Антонић, Слободан, Лоша бесконачност: прилози социологији српског друштва, Службени гласник, Београд, 2012.
  2. Весић, Добрица, „Прилагођавање привреде Србије регионалним и европским интеграцијама“, Међународни проблеми, бр. 3-4/2014, стр. 376-394.
  3. Ђукановић, Драган и Лађевац, Ивона, „Приоритети спољнополитичке стратегије Републике Србије“, Међународни проблеми, бр. 3/2009, стр. 343-364.
  4. Ђукановић, Драган, „Западни Балкан: од сукоба до евроинтеграција“, Годишњак ФПН, бр. 3/2009, стр. 495-506.
  5. Ђурковић, Миша, „Савремена руска спољна политика и Србија почетком XXI века“, Култура полиса, бр. 17/2012, стр. 1-26.
  6. Лазић, Младен, Промене и отпори, Филип Вишњић, Београд, 2005.
  7. Липовац, Милан и Димитријевић, Иван Р., „Национални интерес као аналитички концепт: могућности за анализу националног интереса Србије“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2015, стр. 87-108.
  8. Рапаић, Стеван и Дабић, Драгана, „Спољнотрговински аспект приступања Републике Србије Европској Унији“, Међународни проблеми, бр. 3/2013, стр. 341-364.
  9. Рељић, Душан, Русија и Западни Балкан, преузето са: http://www.isac-fund.org/download/Rusija%20i%20zapadni%20balkan.pdf, 12.01.2016.
  10. Стефановић, Сандра Д. и Глођовић, Аница В., „Карактеристике медијског дискурса на тему Србије и Европске Уније“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2015, стр. 293-312.
  11. Стојановић, Игор Н., „Политичка неутралност и савремена држава у токовима глобализације“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2015, стр. 191-208.
  12. Суботић, Момчило, „Избори у Србији 2016 – политички повратак опозиције“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2016, стр. 37-64.
PERIODIKA Politička revija 3/2017 УДК 327(497.11):316.334.3 95-108
ç