Изабери језик:
Тема броја

ОСВРТИ

СТРАТЕШКИ МЕНАЏМЕНТ НАЦИОНАЛНИХ ИНТЕРЕСА – БУГАРСКА И СРБИЈА

Сажетак

У тексту се разматра стратегија остваривања националних интереса Бугарске и Србије у призми прокламованих вредности и циљева у стратешким документима држава с једне стране, и стварног деловања „на терену“ с друге стране. Различитост ситуација у којој делују две суседне земље yпућyje на закључак о потреби развијања стратешког менаџмента који би се у случају Србије морао да руководи критеријумима обнове националног идентитета, националног интегритета и суверенитета у препознавању и остваривању националних интереса.

кључне речи:

Референце

  1. Симић Р. Драган, Наука о безбедности, Службени лист СРЈ, Београд, 2002, стр. 29-33.
  2. Савић Андрија, Увод у државну безбедност, ВШУП, Београд, 2000.
  3. Савић Андрија и др. Безбедност света – од тајности до јавности, Институт безбедности, Београд 2002, (овај документ се означава као „Стратегија националне безбедности“).
  4. B. Asenov P. Kiprov, Teorija na kontrarazuznavaneto, Trud, Sofija 2000.
  5. Шлајхер Чарлс, Суверенитет, у Међународни односи (Практи­кум), ФЦО, Београд, 2003.
  6. Ковач М., Стратегијска и доктринарна документа национал­не безбедности, Свет књиге, Београд, 2003.
  7. Ansoff H. L. : Strategic Management, The Macmillan Press, Lon­don, 1984.
  8. Република Србија, Министарство одбране, „Стратегија нацио­налне безбедности Републике Србије“, приступачно на сајту www. ministarstvo odbrane republike srbije.rs
периодика Национални интерес 3/2013 УДК 355.02(497.2)(497.11) 293-307