Изабери језик:
Тема броја

САДРЖАЈ

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ РАКОВИЦА 2011 – 2020 ГОДИНЕ

Сажетак

Предмет рада је локални економски развој градске општине Раковица, чији су постулати сагледани кроз анализу Стратегије развоја општине донете за период од 2011. до 2020. године. Циљ рада је сагледање позитивних и негативних аспеката у процесу доношења и имплементације Стратегије, што ће бити извршено кроз приказ анализе стања по секторима утврђених Стратегијом као и дефинисаних предлога и задатака намењених побољшању стања, потом и прегледом постигнућа и идентификованих проблема. Теоријски оквир за разумевање концепта локалног економског развоја, као и одређене карактеристике у примени овог концепта у нашој држави, уз анализу Стратегије и преглед постигнућа доприносе уочавању и адекватном разумевању проблема са којима се јединице локалне самоуправе начелно сусрећу у Србији, али и посебних проблема градских општина у Београду које нису одређене као јединице локалне самоуправе, уз нагласак на случај градске општине Раковица.

кључне речи:

Референце

периодика Администрација и јавне политике 1/2022 1/2022 УДК 316.43(497.11)"2011/2020" 79-99