Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

STRANKE NACIONALNIH MANJINA – PRAVO, ILI ZLOUPOTREBA PRAVA? IZBORI ZA SKUPŠTINU GRADA BEOGRADA 2018. GODINE

Sažetak

Na izborima za odbornike u Skupštini grada Beograda, održanim 2018. godine, trećina lista imala je status liste stranke nacionalne manjine. Rad analizira nastup ovih lista u predizbornoj kampanji i odnos nosilaca tih lista i kandidata prema činjenici da se radi o strankama nacionalnih manjina. Cilj analize jeste da utvrdi da li je primena specijalnih mehanizama za ostvarivanje parlamentarne reprezentacije nacionalnih manjina na ovim izborima služila pripadnicima nacionalnih manjina da lakše ostvare svoje ustavom i zakonima garantovano pravo na političku participaciju. Analiza predizborne kampanje i redovnih aktivnosti pružila je osnova za zaključke da opšte definisan zakonodavni okvir, u kombinaciji sa nepostojanjem kriterijuma u podzakonskim aktima, daju prostora za proizvoljna tumačenja i arbitrarnu primenu ovih mehanizama, koji, zbog toga, veoma često ne služe osnovnoj svrsi. Rad nudi i moguće pravce u kojima bi revizija i izmena zakonodavnog okvira i njegove primene mogla da se kreće u budućem periodu.

Ključne reči:

Reference

  • Градска изборна комисија, Internet, http://www.beograd.rs/lat/gradska-izborna-komisija/1584422-izborne-liste/, 18/12/2018.
  • Градска изборна комисија, седнице Градске изборне комисије, Internet, http://www.beograd.rs/lat/gradska-izborna-komisija/1744460-sednice-gradske-izborne-komisije—saopstenja/, 18/12/2018.
  • Грађанска странка Грка Србије, Internet, https://gsgs.org.rs/novosti/intervju-mnogi-zloupotrebljavaju-manjinska-prava/, 28/12/2018.
  • Закон о локалним изборима, Службени гласник РС, бр. 129/07, 34/10 – УС и 54/11
  • Закон о политичким странкама, Службени гласник РС, бр. 36/09 и 61/15 – одлука УС
  • Зелена странка Србије, Internet, http://zelenastrankasrbije.rs/beogradski-izbori/, 28/12/2018.
  • Зелена странка, Internet, https://www.zelenastranka.rs/, 28/12/2018.
  • Извештај о укупним резултатима избора за одборнике Скупштине града Београда одржаних 4. марта 2018. године, Службени лист града Београда, бр. 29/18.
  • Извод из регистра политичких странака, Internet, http://www.mduls.gov.rs/doc/dokumenta/pstranke/izvod-iz-regisra-politickih-stranaka-101218.docx, 19/12/2018.
  • Јединствена странка правде, Internet, http://jsp.rs/index.php/letak, 28/12/2018.
  • Ниједан од понуђених одговора, Internet, https://nopo.rs/program/, 28/12/2018.
  • Одлука о расписивању избора за одборнике Скупштине града Београда 01 број 013-87/18, Службени гласник РС, бр. 4/18.
  • Републиканска странка, Internet,  https://www.republikanska.org/aktivnosti/, 28/12/2018.
  • Републички завод за статистику, Становништво – национална припадност, Подаци по општинама и градовима, Београд, 2012. године
  • Решење о утврђивању збирне изборне листе, Службени лист града Београда, бр. 18/18
  • Руска странка, Internet, http://ruskastranka.rs/o-nama/, 28/12/2018.
  • Странка правде и помирења, Internet, http://spp.eu.com/, 28/12/2018.
  • Упутство за спровођење избора за одборнике Скупштине града Београда расписаних за 4. март 2018. године, Службени лист града Београда, бр. 4/18.
  • Horowitz, Donald L., The Challenge of Ethnic Conflict. Democracy in Divided Societies, Journal of Democracy, 1993/4, стр. 18-37
  • Lijphart, Arend, Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration, Yale University Press, New Haven, Conn. and London 1997.
PERIODIKA Srpska politička misao 1/2019 1/2019 УДК 324(497.11 Beograd)“2018“ 283-298
ç