Izaberi jezik:
Tema broja

DRŽAVA, TRANZICIJA, GLOBALIZACIJA

ŠTRAJKOVI KAO POSREDNI POKAZATELJ EKONOMSKOG DELOVANJA DRŽAVE U PROCESU INTEGRACIJE SRBIJE U EVROPSKU UNIJU

Sažetak

U članku se dokazuje teza da je država najodgovorniji faktor za rezultate privatizacije u Srbiji, i za stanje privrede u procesu pridruživanja Evropskoj Uniji. Ukazuje se da je već Zakon o privatizacii (2001) sadržao jednu neusklađenost: socijalni program za bivše radnike društvenog preduzeća sprovodi novi vlasnik preduzeća, a ne država. Time je suštinski izigrana socijalna uloga države, jer socijalna politika nije izmeštena iz preduzeća u po­stupku privatizacije, već je ostala u preduzeću. U daljoj fazi privatizacije nije ostvarena kontrolna funkcija države, u meri koja bi obezbedila transparentnu privatizaciju preduzeća. Nisu predviđene ne­ke funkcije Agenciji za privatizaciju Vlade Republi­ke Srbije. Pravna država postoji tek u začetku, pa su se nezakonitosti umnožavale. Krajnji ishod pokazuje se kroz nezadovoljstvo onih koji plaćaju najveću cenu tranzicije, a to su industrijski radnici. Zato su njihovi štrajkovi obeležili prethodni period tranzicije u trajanju od deset godina. Štrajkovi su dvostruki dokaz: nemoći radnika i sindikata i nedovoljan kapacitet institucija države u procesu priprema za prijem u članstvo Evropske Unije.

Ključne reči:

Reference

  1. „Корупција и разорена привреда главне препреке на путу ка ЕУ“, Данас, 18-19.06.2011, Плаве стране, стр. X-XI.
  2. Korupcija i razorena privreda glavne prepreke na putu ka EU.Danas, 18-19. 06. 2011. Plave strane, X-XI.
  3. Маринковић, Дарко: „Десетогодишњица петог октобра: изневерена очекивања“, Политичка ревија, бр. 2, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
  4. Novaković, Nada: Novo poniženje. (Radnici, socijalni pakt i socijalni “rat”, II). – Sindikalni poverenik, Beograd, br. 3124/391-392, maj 2011, str 38-39.
  5. Суботић, Драган: „Методе научног и емпиријског истраживања“, По­литичка ревија, бр. 2, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  6. Суботић, Драган: „Теоријски оквири методолошких истраживања“, Политичка ревија, бр. 2, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  7. Суботић, Драган: „Методолошки оквири политиколошких истраживања националног и демократског капацитета политичких институција Србије“, Политичка ревија, бр. 1, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
  8. Sindikalni poverenik, Beograd, br. 3124/395-39629. 2011. U: “Nije gotovo”, str. 8, “Blokadom do pravde”, str. 8, “Vlast ne shvata radnički problem”, str. 9.
  9. Zakon o privatizaciji. Beograd, Službeni glasnik, 2005.
PERIODIKA Politička revija 3/2011 УДК: 331.109.32:338.2(497.11) 223-239
ç