Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

СТРАДАЊЕ СРБА У ПРВИМ МЕСЕЦИМА ОКУПАЦИЈЕ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ 1941. ГОДИНЕ

Сажетак

У раду су представљени најзначајнији подаци на основу необјављене и објављене архивске грађе и литературе о страдању Срба на овом подручју у првим месецима након окупације. Приказани су различити облици терора које су примењивали албански квислинзи у намери да уклоне српско становништво са територије Косова и Метохије.

кључне речи:

Референце

  1. Божовић Бранислав, Вавић Милорад, Сурова времена на Косову и Метохији, квислинзи и колаборација у Другом светском рату, Институт за савремену историју, Републички одбор СУБНОР–а, Војноиздавачки и новински центар, Београд,
  2. Ватре с Комова, народ андријевичког среза у НОП 1941 1945, уредник Спасоје Ђаковић, Београд 1978, Месни одбор СУБНОР–а, Андријевица.
  3. Задужбине Косова, споменици и знамења српског народа, (одговорни уредник: Атанасије Јевтић), Епархија Рашко – призренска, Богословски факултет, Призрен – Београд, 1987.
  4. Јевтић Атанасије, Од Косова до Јадовна, путни записи, Глас цркве, Просвета, Шабац – Београд 1987.
  5. Đurašković Đuro, Nikola Živković, Jugoslovenski zatočenici u Italiji 1941 – 1945, Institut za savremenu istoriju, Sekcija bivših zatočenika i interniraca u Italiji, Beograd, 2001.
  6. Milošević Slobodan D., Izbeglice i preselјenici na teritoriji okupirane Jugoslavije 1941 – 1945, Narodna knjiga, Institut za savremenu istoriju, Beograd, 1981.
  7. Petranović Branko, Srbija u Drugom svetskom ratu 1939 1945, Vojnoizdavački i novinski centar, Beograd 1992.
  8. Антонијевић Ненад, „Албански злочини над Србима у италијанској окупационој зони на Косову и Метохији у Другом светском рату“, у зборнику: Геноцид у 20. веку на просторима југословенских земаља (приредио: Јован Мирковић), Музеј жртава геноцида, Институт за новију историју Србије, Крагујевац – Београд, 2005.

  Необјављена архивска грађа

  1. Архив Југославије, Београд, Државна комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача Југославије
  2. Архив Музеја жртава геноцида, Београд, Лични фонд „Бранислав Божовић“

  Објављена архивска грађа

  1. Албански злочини над Србима на Косову и Метохији за време Другог светског рата, Документа Државне комисије за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача (приредио: Ненад Антонијевић), Музеј жртава геноцида, Крагујевац, 2004.
  2. Албански злочини над Србима на Косову и Метохији у Другом светском рату, Документа, друго измењено и допуњено издање (приредио: Ненад Антонијевић), Београд, Музеј жртава геноцида, 2009.
  3. Aprilski rat 1941, Zbornik dokumenata, knjiga 2 (odgovorni urednik: Fabijan Trgo, priredio: Antun Miletić), Vojnoizdavački institut, Beograd, 1987.
  4. Proterivanje Srba sa ognjišta 1941 – 1944, svedočanstva (priredili: Vladimir Dedijer, Antun Miletić), Prosveta, Beograd 1989.
периодика Српска политичка мисао 4/2017 УДК 341.322.5(=163.41)(497.115)“1941“ 247-260