Izaberi jezik:
Tema broja

OSVRTI I PRIKAZI

STO GODINA OD POČETKA PRVOG SVETSKOG RATA

Sažetak

Prikat zbornika: Sto godina od početka Prvog svetskog rata, urednici: Jovan Ćirić, Miroslav Đorđević, Institut za uporedno pravo, Intermeks, Za­vod za udžbenike, 2014.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nacionalni interes 2/2015 УДК 94(100)“1914/1918“(082) (0 49. 3) 295-302
ç