Izaberi jezik:
Tema broja

NAUČNA POLEMIKA, OSVRTI I PRIKAZI

STIMULISANJE KULTUROLOŠKOG MIŠLJENJA U PROCESU INTEGRACIJE UMETNIČKIH PREDMETA

Sažetak

Početak reforme celokupnog obrazovnog sistema u Azerbejdžanu, dotičući se pitanja kao sto je potraga za novim metodama integrativnog obrazovanja i pitanje primene nove metodologije. Kulturološka metodologija univerzalni sistemski pristup, koji omogućava sveobuhvatno, interdisciplinarno izučavanje kulture kao integrisanog društvenog sistema, kroz skup organski uzajamno povezanih metoda. Uvođenje i primena integrativnih metoda i obli­ka obrazovanja na primeru integracije umetničkih predmeta u obrazovnom procesu, jeste mnogo logičnije i efikasnije, ukoliko se čitav taj proces zasniva na sistemsko-kulturološkom pristupu. Najvažniji uslov za razvoj inovativnih veština i ličnih kvaliteta lidera je da se stvori kulturološko mišljenje. Kulturološki način mišljenja jeste vizija novih mogućnosti i tehnologija za njihovo sprovođenje. Predviđanje naprednih budućih tehnologija i realizacija naučnog predviđanja u ovoj oblasti, podrazumevaju razvoj mašte, putem integracije umetničkih pred­meta.

 

Ključne reči:

Reference

    1. Мамедов Ф. Културологија, као пут ка делотворној животној актив­ности, Баку, «Абилов, Зејналов и синови», 2006, 576 стр.
    2. Мамедов Ф. Култура управљања искуство страних земаља, Баку, «Апостроф» Цап Еви, 2009, 45 п.л., 720 стр.
PERIODIKA Politička revija 1/2012 УДК: 37.014.3(555):7 373-388
ç