Изабери језик:
Тема броја

Социјална политика

СТИГМА И АНТИСТИГМА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА – ШАНСА ЗА НОВО ДОБА

Сажетак

Предмет овог рада је приказ примене модела социјалног рада са групом у локалној заједници. Групни рад има вишеструку примену у различитим кризним, али и стабилним, односно уобичајеним околностима. Описани модел рада у заједници базиран је на раду са новонасталим социјалним групама, које чине угрожени и маргинализовани људи – интерно расељена лица са подручја Косова и Метохије. Различите околности, политичка и транзициона збивања на територији бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, Савезне Републике Југославије и коначно у Републици Србији довела су до појаве великог броја избеглица, интерно расељених лица и повратника из западне Европе у процесу реадмисије, појављују се нове социјалне групе у заједници. Ова чињеница је указала на потребу примене групног рада у кризној ситуацији на нивоу локалне заједнице, како би се предузеле мере заштите угрожених група у смислу обезбеђивања помоћи на психолошком, социјалном и здравственом нивоу. На тај начин се избегава дискриминативна пракса и стигма која постоји међу домицилним становништвом. Нови тренд и јачање пружања услуга угроженим групама су заправо ванинституционални облици пружања помоћи. У овом сегменту важну улогу имају организације цивилног друштва и мултисекторски приступ у раду који је заправо холистички приступ у збрињавању угрожених група. Добро развијена и организована заједница пружа сигурност својим грађанима.

кључне речи:

Референце

  1. Љубомировић, Наташа, Примена групног социјалног рада у локалној заједници – докторска дисертација, Факултет политичких наука Универзитета у Београду, Београд, 2014.
  2. Влајковић, Јелена, Избеглиштво – ризик по ментално здравље, Београд, 2000.
  3. Ракић, Данило; Илић, Сандра, Расељена лица у Србији – приступ правима током расељења, Српски савет за избеглице, Београд, 2006.
  4. УНХЦР, Процена потреба интерно расељених лица у Србији, Београд, 2011.
  5. Brody, Eugene, „Culture and Early Interactions“, The Journal of Nervous and M Disease, Wolters Kluwer, USA, 1983, vol. 171, Issue 4, pp. 263.
  6. Eisenbruch, Maurice, „Cross-Cultural Aspects of Bereavement – Ethnic and Cultural Variations in the Development of Breavement Practices“, Culture, Medicine Psychiatry, Springer, USA, 1984, vol. 8, Issue 4, pp. 315-347.
  7. О’Brien, L. S.; Hughes, S. J., Traumatic events and mental health, University Press Cambrige, 1998.
периодика Социјална политика 2-3/2017 2-3/2017 УДК 364-054.73(497.11) 115-124