Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

СТАВОВИ ИСЛАМСКИХ ЗАЈЕДНИЦА У СРБИЈИ ПРЕМА ИЗРАЕЛУ

Сажетак

У Србији постоје три исламске заједнице (ИЗ): „Исламска заједница Србије“, „Исламска заједница у Србији“ и „Исламска заједница Косова“. Све оне имају политичке ставове према Израелу и Палестини уопште. Исламска заједница Србије  се налази  на територији Србије  и потребно је да има добру сарадњу са државом. Зато јој је циљ да не даје изјаве које би се разликовале од званичне политике Србије. Званична политика Србије је да Израел има своје право на постојање у оквиру  безбедних граница. ИЗ у Србији према Израелу има исти однос као ИЗ  Босне и Херцеговине. Каква је та позиција  види  се из чињенице да БиХ има статус посматрача у ОИС (Организацији исламске сарадње). И коначно Исламска заједница Косова која је вахабизирана и као таква има исти однос према  Израелу какав имају сви вахабити.

кључне речи:

Референце

  1. Базић Јован, „Улога косовског мита у обликовању српског националног идентитета”, Српска политичка мисао, 4/2012, Београд
  2. Вавић М, „Косовски Јевреји за време окупације 1941-1945”, Обележја, При­штина
  3. Гаћиновић Радослав, Бајагић Младен, „Политичке последице албанског насиља на Балкану”, Српска политичка мисао, 3/2012.
  4. Guerre etniche: una fatalita? Un esempio il Kosovo, Caritas, 2001, Vicenza
  5. Глас ислама, април 2001, бр. 53, Нови Пазар, стр. 25.
  6. Данас, Београд 14.5.2013. стр. 5.
  7. Idrizi Zekeria, „Danger! ‘Wahhabis’ on the march in the Albanian lands”, Koha Ditore, 15. 11. 2005. http://www.islamicpluralism.org/896/danger-wahhabison-the-march-in-the-albanian-lands
  8. Јевтић Мирољуб, „Арабизација неарапских муслимана и антрополошка про­мена Арапа”, Политичка ревија, 1/2013.
  9. Мирољуб Јевтић, „Political Science and Religion”, Политикологија религије, 1/2007.
  10. Јевтић Мирољуб, „Џихад у савременим међународним односима”, Теме, Ниш, 4/2007.
  11. Јевтић Мирољуб, „Исламско схватање државе и права у делу Иве Андрића”, Страни правни живот, 2/2012.
  12. Јевтовић Зоран, „Исламизација и албанизација старе Србије”, Политикологија религије, 2/2007.
  13. Copley Gregory R, „Meeting the Burden of Statehood: Is Kossovo Ready”, Политикологија религије, 1/2007.
  14. Lepre, George, Himmler ’s Bosnian Division: The Waffen-SS Handschar Division 1943-1945, Schiffer Military History, Atlgen, PA,
  15. Милошевић Зоран, „Римокатоличка црква и ислам”, Национални интерес, 3/2012.
  16. Morina Refki, „Kosovo: Breach at the Islamic Community”, info, 6.7.2005. http://fr.altermedia.info/general/kosovo-les-fractures-de-la-communaute-islamique_7437.html
  17. Новаковић Драган, „Исламска заједница у функцији остваривању албанских националних интереса, Политикологија религије, бр. 1/2007.
  18. Нухић Мехмедалија, „Концепција исламског погледа на рјешавање конфликата у новој архитектури балканског региона”, Национални интерес, 2/2010.
  19. Петровић Зоран Пироћанац, „Kosovo et Metochie une introduction à la tragedie des terres à haute risque”, Национални интерес, 2/2011.
  20. Потежица Оливер, „Вахабити придошлице на Балкану”, Политикологија религије, бр. 1/2007.
  21. Shipoly, Erdoan A. „Is Wahhabisme a Security Challenge for Kosova or not”, European Journal of Econmical and Political Studies, 2(2)2009. ejeps.fatih. edu.tr/docs/articles/20.pdf
  22. Словић Срђан, „Историјска генеза и природа модерних етничких сукоба на Косову и Метохији”, Национални интерес, 2/2011.
  23. Тодоровић Драган, Савремени тероризам „Ал Каида у исламском Магребу”, Национални интерес, 2/2011.
  24. Устав Исламске зеједнице БИХ, Сарајево,
периодика Српска политичка мисао 4/2013 УДК 28(497.11):32(569.4) 203-219