Izaberi jezik:
Tema broja

TEORIJSKI KONCEPT NACIONALNE DRŽAVE I SRPSKI ETNOS

SRPSKO PRAVOSLAVLJE I MENTALNI SKLOP SRBA

Sažetak

Religije su uvek igrale veliku ulogu u stvaranju mentalnog sklopa svojih sledbenika. Tako je pravoslavlje uticalo na stvaranje srpskog mentalnog sklo­pa. Mentalna struktura Srba je impregnirana pravoslavljem. Od srednjeg veka, posebno od formiranja autokefalne srpske crkve 1219. godine ta činjenica je postavila vidljiva. Pripadnost pravoslavlju je bi­la važnija od pripadnosti narodu. Za vreme viševekovne osmanske vlasti i vlasti Austrijom nad delom Srba ta se činjenica posebno videla. Samo oni koji su ostali pravoslavni ili su svesni svoga pravoslavnog porekla su ostali Srbi. Ti pravoslavni su poveli borbu za obnovu srpske države. I može se reći da je moderna Srbija rođena u borbi koja je slila pravoslavlje i naciju. To se vidi danas kada ke SPC i dalje najuticajnija i najpoštovanija nacionalna institucija.

Ključne reči:

Reference

  1. Амфилохије Радовић, «Православна црква и њен историјски и ду­ховни живот», Црква Христова и свет религије / [приредио] епископ хвостански Атанасије Ракита, Београд, Досије; Фоча, Богословски факултет Свети Василије Острошки, 2007.
  2. Анастасија Митрофанова Владимировна, «Интеграција православног света», Национални интерес, бр. 1/2011.
  3. Aneela Sultana, «Taliban or Terrorist? Some Reflection on Taliban’s Ide­ology», Политикологија религије, бр. 1/2009. год. 3.
  4. Aneela Sultana, «Digging Islamic Roots of Jihad to Unveil the Truth», Политикологија религије, бр. 1/2008. год. 2, Београд.
  5. Биљана Рибић,Relations Between Church and State in Republic Croatia, Политикологија религије,бр.2/2009. година.
  6. Бранислав Ђурђев, Улога Цркве у старијој историји српског народа, Свјетлост, Сарајево, 1964.
  7. Владета Јеротић, Психолошко и религиозно биће човека, Беседа, Но­ви Сад, 1994.
  8. Владика Николај, Пролог Охридски, Глас цркве, Шабац, 2000.
  9. Георгије Острогорски, Историја Византије, Просвета Београд, без године
  10. Gregory R. Copley, «Meeting the Burden of Statehood: Is Kosovo Ready?», Политикологија религије, бр. 1/2007, год. 1.
  11. Епископ Никодим Милаш, Православна Далмација, Сфариос, Београд, 1989.
  12. Епископ Николај, Сабрана дела, књ. 3, Химелстир, 1986.
  13. Живојин Ђурић, «Православна религија у Србији и савремена неолиберална економска политика», Политикологија религије, бр. 1/2007, год. 1.
  14. Ziad Fahed, «How the Catholic Church views the Political Community», Политикологија религије, бр. 1/2009. год. 3.
  15. Зоран Кинђић, «Српски народ и Божја правда», Политичка ревија, бр. 3/2010.
  16. Иринеј Буловић, Говор молитвеног ћутања: између прошлости и будућности, Политика, 27.01.2003. стр. А9.
  17. Иринеј Буловић, «Монаштво и проблем страдања», Теолошки проблеми, 3/1972. год. 5.
  18. Јован Пламенац, Православни српски архиепископи и патријарси (1219-2010), Принцип прес, Београд, 2010.
  19. Историја српског народа, Српска књижевна задруга, књ. 1, 2. изд., Београд, 1994.
  20. Мирољуб Јевтић, «Political Science and Religion», Политикологија религије, бр. 1/2007. год. 1.
  21. Мирољуб Јевтић, «Православње и српски национални идентитет», Српска политичка мисао, бр. 1-4/1998.
  22. Мирољуб Јевтић, «Ханефијски фикх и модерна српска правна историја», Анали правног факултета, бр. 2/2007, Београд.
  23. Мирољуб Јевтић, «Исламизација као чинилац албанизације на просторима бивше СФРЈ», Етнолог, Скопље, бр. 2/2000.
  24. Мирољуб Јевтић, «Теократија у модерном свету», Српска политичка мисао, бр. 3/2009.
  25. Нићифор Дучић Историја Српске православне цркве: од првијех десетина 7 в. до наших дана, Доб, Београд, Гацко, 2008.
  26. Павле, Да нам буду јаснија нека питања наше вере. Књ. 3: Издавачки фонд Архиепископије београдско-карловачке, Београд, 1998.
  27. Петар Петровић Његош, Горски вијенац, Свјетлост, Сарајево, 1989.
  28. Предраг Пузовић, «Православна црква од 1920. до године», Две хиљаде година хришћанствава (Дани српског преображења 8, Народна библиотека Ресавска школа) Деспотовац, 2001.
  29. Сања Шуљагић, «Функционисање српске државе у средњем веку», Политичка ревија, бр. 3/2010.
  30. Симо Матавуљ, Пилипенда и друге приповјетке, Веселин Маслеша, Сарајево, 1970.
  31. Halil Inalcik, Ottoman civiliztion, Ankara, 2009.
  32. Фотије Сладојевић, Стазама светог апостола Павла, Истина, Београд, Шибеник, 2008.
  33. Срђан Кусовац, «Политика, а не лингвистика», Побједа, Подгорица, 30.8.2010, стр. 3.
PERIODIKA Politička revija 4/2011 УДК: 271.22(497.11):159.922.4(=163.41) 37-58
ç