Izaberi jezik:
Tema broja

NAUČNA POLEMIKA, SKICA ZA JEDNU STVARALAČKU BIOGRAFIJU

SRPSKI PLOVNI PUT DO MORA DUNAV – MORAVA – VARDAR – EGEJSKO MORE

Sažetak

Projekat o izgradnji kanala Dunav – Morava – Vardar – Egejsko more, sigurno je jedan od najboljih evropskih projekata i ima veliki kako saobraćajno-ekonomski, tako i strateški značaj. Njegova gradnja stvorila bi ogromne kooperantske potencijale našim preduzećima, a tek eksploatacija izgrađenog objekta bi dala multiplikativne efekte koji bi snažno uticali na rast BDP. Ovaj kanal je najveći ugrađeni rentni kapital koga Srbije ima i treba ga izgradnjom pretvoriti u efikasan profitni kapital. Kao što je i poznato, rentni kapital se ne iscrpljuje eksploatacijom (kao mineralne sirovine), već je postojan u eksploataciji i održiv sa protokom vremena.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politička revija 1/2018 УДК 656.6(497.11) 171-181
ç