Izaberi jezik:
Tema broja

NAUČNA POLEMIKA, OSVRTI I PRIKAZI

SRPSKI NARODONOSNI SLOJ U SAVREMENOJ REPUBLICI SEVERNA MAKEDONIJA (TERITORIJA STARE SRBIJE I MAKEDONIJE)

Sažetak

U radu je prikazan istorijski presek društvenih, vojnih, etničkih, te političkih prilika na prostoru jugoistočne Evrope, tj. Balkana, preciznije na prostoru Stare Srbije i Makedonije, dela današnje Bugarske, Turske i susednih oblasti. Praćen je istorijski tok dugog trajanja, od prednemanjićkog perioda do Balkanskih ratova 1912/1913. godine. Posebna pažnja posvećena je srpskom narodnosnim sloju na prostoru Stare Srbije i Makedonije, koji danas pokriva teritoriju Severne Makedonije. U radu su navedeni glavni istorijski događaji koji Srbe i njihovu državu povezuju sa ovim prostorom, a tu se pre svega pominje srpski narod, odnosno srpski narodnosni sloj, kao i važni događaji koji govore o istoriji srpske državnosti, kao što je činjenica da je srpski kralj Milutin za srpsku prestonicu izabrao Skoplje, kao i da se Dušan u Skoplju krunisao za srpskog cara 1346. godine. Posebna pažnja posvećena je prikazu borbe Srba i Bugara koji su nakon dobijanja egzarhata (1870) intenzivno radili na bugarizaciji ovih srpskih prostora uz primenu terora, nasilja i ubistava viđenijih srpskih sveštenika i ljudi iz naroda.

Ključne reči:

Reference

  • Архив Србије, Кнежева канцеларија, ХV, 2250/1833.
  • Марковић, Владимир. 1918. Јесу ли средњевековни Срби сматрали Македонију Бугарском. Крф
  • Митровић, Д. Јеремија. 1989. Народоносна свест Срба. Београд.
  • Ћоровић, Владимир. 1989. Историја Срба, књ. 1. Београд.
  • Ћоровић, Владимир. 1989а. Историја Срба, књ.3, Београд
  • Споменица двадесетогодишњице ослобођења Јужне Србије 1912-1937. Скопље 1937
  • Стојанчевић, Владимир. 1971. Јужнословенски народи у османском царству од Једренског мира 1829, до Париског мира 1856. Београд
  • Стојанчевић, Владимир. 1988. Србија и Бугарска 1804-1878. Београд: Просвета.
  • Balcanicus. 1913. Срби и Бугари у Балканском рату. Београд
PERIODIKA Politička revija 1/2023 1/2023 УДК 94(=163.41)(497.7) 303-321
ç