Izaberi jezik:
Tema broja

PRIKAZI

SRPSKI NACIONALNI INTERESI

Sažetak

Prikaz knjige: Dragoslav Slović, Srpski nacionalni interesi, Plato books, Beograd, 2010.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nacionalni interes 1/2011 УДК 323.1(=163.41)(049.3) 389-395
ç