Izaberi jezik:
Tema broja

ISKUŠENJA SRPSKOG NACIONALNOG IDENTITETA

SRPSKI NACIONALNI IDENTITET: ISTORIJSKI I SAVREMENI IZAZOVI

Sažetak

U članku autor najpre definiše pojmove nacije i nacionalnog identiteta, a zatim prikazuje detaljan opis srpskog nacionalnog identiteta. Srpski nacionalni identitet autor opisuje analizirajući njegove osnovne elemente, kao što su srpski jezik, srpsko pismo, istorijsko iskustvo, koje svedoči srpsko identitetsko ukorenjivanje i iskorenjivanje, zatim obrađuje ulogu pravoslavlja i Srpske pravoslavne crkve u formiranju i jačanju nacionalnog identiteta, kao i pitanje nacionalne države, kao faktora nacional­nog identiteta i, najzad, sagledava aktuelno stanje srpske države i srpske ideje.

Ključne reči:

Reference

  1. Бакотић Лујо, Срби у Далмацији од пада Млетачке Републике до уједињења, Геца Кон, Београд, 1937.
  2. Деретић Јован, „Елементи за опис српског духовног простора“, у: Српски духовни простор, Зборник АНУРС, главни уредник академик Милорад Екмечић, одговорни уредник академик Петар Мандић, Бања Лука, Српско Сарајево, 1999.
  3. Други конгрес српских интелектуалаца, Београд, 1994.
  4. Дурковић-Јакшић Љубомир, Србија и Ватикан 1804-1918, Београд, 1990.
  5. Закључци Новосадског скупа, Зборник радова 2, приредио Петар Милосављевић, Логос Бачка Паланка/Књиготворница Логос Ваљево, 2007.
  6. Екмечић Милорад, „Српски духовни простор на размеђу векова“, у: Српски духовни простор, Зборник АНУРС, главни уредник академик Милорад Екмечић, одговорни уредник академик Петар Мандић, Бања Лука, Српско Сарајево, 1999.
  7. Ивић Павле, О језику некадашњем и садашњем, Београд-Приштина, 1990.
  8. „Језици са српске ливаде“, Новости, 1. август 2011.
  9. Јеротић Владета, Вера и нација, Ars Libri, Београд, 2005.
  10. Ковачевић Милош, „Значај Дубровника за стандардизацију српског књижевног језика“, у: Љетопис Матице српске у Дубровнику, Збор­ник радова 1, приредио др Момчило Суботић, Београд, 2010.
  11. Марковић Михаило, „Стварање српског духовног простора“, у: Срп­ски духовни простор, Зборник АНУРС, главни уредник академик Милорад Екмечић, одговорни уредник академик Петар Мандић, Бања Лука, Српско Сарајево, 1999.
  12. Маројевић Радмило, Ћирилица на раскршћу векова, Дечје новине, Горњи Милановац, 1991.
  13. Милосављевић Петар, Српска писма, Бања Лука Бесједа, Београд, Ars Libri, 2006.
  14. Милосављевић Петар, „Језичко, књижевно и етничко разграничење Хрвата и Срба на територији данашње Хрватске“, у: Љетопис Ма­тице српске у Дубровнику, Зборник радова 1, приредио др Момчило Суботић, Београд, 2010.
  15. Милосављевић Петар, Срби и њихов језик, Београд, 2002.
  16. Милошевић-Ђорђевић Јасна, „Схватање националног идентитета у Србији“, Национални интерес, бр. 1/2005, ИПС, Београд, 2005.
  17. Надовеза Бранко, „Дубровник у историјама Срба“, у: Љетопис Ма­тице српске у Дубровнику, Зборник радова 1, приредио др Момчило Суботић, Београд, 2010.
  18. Недељковић Драган, „Српски духовни простор је у нама“, у: Српски духовни простор, Зборник АНУРС, главни уредник академик Милорад Екмечић, одговорни уредник Петар Мандић, Бања Лука, Српско Сарајево, 1999.
  19. Његош Петар Петровић, Лажни цар Шћепан Мали, Писма, Београд, 1969.
  20. Смит Д. Антони, Национални идентитет, Београд, 1989.
  21. Стојадиновић Миша, „Питање националног идентитета у XXI веку“, Политичка ревија, бр. 1/2011, ИПС, Београд, 2011.
  22. Суботић Момчило, Хрвати и Босна. Геополитичке замисли у Хрватској према Босни и Херцеговини, Бели анђео, Шабац, 2002.
  23. Суботић Момчило, „Општесрпски карактер српске револуције 1804-­1815“, Српска политичка мисао, ИПС, Београд, 2004.
  24. Суботић Момчило, „Покрет Срба католика у Дубровнику и Далмацији национална и политичка мисао“, у: Љетопис Матице српске у Дубровнику, Зборник радова 1, приредио др Момчило Суботић, Београд, 2010.
  25. Суботић Момчило, „Продужетак хрватске политике“, Политичка ревија, бр. 2/2009, ИПС, Београд, 2009.
  26. Суботић Момчило, Политичка мисао србистике, ИПС, Београд, 2010.
  27. Суботић Момчило, „Однос филологије и идеологије код Срба“, Политичка ревија, бр. 1/2009, ИПС, Београд, 2009.
  28. Суботић Момчило, „Аустро-хрватски геополитички пројекат илирства и југословенства“, у: Српско питање и србистика, Зборник ра­дова 1, приредили Петар Милосављевић и Момчило Суботић, Логос Бачка Паланка/Књиготворница Логос Ваљево, 2007.
  29. Цвијић Јован, Балканско полуострво – Основи антропогеографије, Београд, 1996.
  30. Филозофијски рјечник, доп. изд., група аутора у редакцији Влади­мира Филиповића, Накладни завод Матице хрватске, Загреб, 1984.
PERIODIKA Politička revija 3/2011 УДК: 323.1(=163.41) 1-34
ç