Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI

SRPSKA NACIJA – POREKLO I ETOS SRPSKOG NACIONALIZMA

Sažetak

Svaki narod, da bi postao i opstao kao celina, mora imati duhovnu kopču koja ga drži na okupu. Takvu kopču srpski narod je našao u svojoj, narodnoj, crkvi koju je, privolom carigradske patrijaršije i u skladu s kanonima pravoslavne crkve, zasnovao Sveti Sava. Time je stvoren osnov nastanku jedne samobitne narodne kulture koje nema bez narodnog jezika u crkvi. Osnivanjem autokefalne Srpske crkve Sveti Sava je postao i osnivač srpske nacije. Ono što ujedinjuje ljude i drži ih u moralnom jedinstvu nije zajedničko poreklo već zajedničko verovanje. Kad se podelilo verovanje, podelio se i narod da se nikad više ne sastavi. Opredeljujući se za vizantijsko pravoslavlje koje, između ostalog, manje odnarođuje, Sveti Sava je, zajedno sa svojim ocem, odredio i istorijsku sudbinu svog naroda.

Ključne reči:

Reference

  1. М. Црњански, Свети Сава, Београд, Луча, 1934.
  2. Р. Gavranić, Politička povjest hrvatskog naroda: od prvog početka do danas, Za­greb, Štamparija i litografija C. Albrechta, 1895.
  3. М. Екмечић, Дуго кретање између клања и орања, Београд, Завод за уџбенике, 2007.
  4. К. П. Побједоносцев, Мисли о цркви, држави, вјери, народној просвјети, Бео­град, Државна штампарија Краљевине Србије, 1899.
  5. Ј. Поповић, Живот Светога Саве и Светога Симеона, Минхен, 1962.
  6. Д. Шимуновић, Испод Динаре, Загреб, Зора, 1946.
  7. Р. Самарџић, Косовско опредељење, Београд, СКЗ, 1990.
  8. Р Самарџић, Идеје за српску историју, Београд, Југославијапублик, 1989.
  9. Н. Милаш, Православна Далмација, Нови Сад, Издавачка књижарница А. Пајевића, 1901.
  10. С. Булгаков, Православље, Нови Сад, Књижевна заједница Новог Сада, 1991.
PERIODIKA Srpska politička misao 4/2009 УДК: 323.1(=163.41):271.22(497.11) 325-336
ç