Izaberi jezik:
Tema broja

OSVRTI I PRIKAZI

SRPSKA DRŽAVOTVORNA MISAO

Sažetak

Prikaz knjige: Dragan Simeunović, Srpska državotvorna misao: Novi vek (od 17. veka do Drugog Svetskog rata), Beograd: Nauka i društvo, 2015, 462 str.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nacionalni interes 2/2017 УДК 321.01(497.11)“16/19“(049.3) 137-142
ç