Izaberi jezik:
Tema broja

AKTUELNO

SRPSKA DIJASPORA U REGIONU – POREKLO, INSTITUCIJE I PROBLEMI NA OČUVANJU NACIONALNOG I KULTURNOG IDENTITETA

Sažetak

Srbija u novim uslovima, koji podrazumevaju modernizaciju države, a koja se ne odnosi samo na ekonomiju, već i na međudruštvene odnose, kao jedan od svojih prioriteta postaviće i pitanje osavremenjivanja odnosa matice i dijaspore. Taj novi odnos države prema svojoj dijaspori, briga i zaštita, predstavljaće ujedno i merilo snage Srbije u međunarodnoj zajednici, i posle nestanka Jugoslavije, njeno potvrđivanje sopstvenog identiteta. U literaturi je relativno malo tekstova i radova posvećeno dijaspori u susednim zemljama kao i zemljama koje su nekada bile povezane jugoslovenskom zajednicom. U nekima od njih, kao što je Republika Hrvatska, srpski narod je bio u pravno-institucionalnom smislu, konstitutivni činilac te Republike. Novi istorijski uslovi, učini­li su da institucije srpskog naroda u ovoj Republici, danas predstavljaju institucije u dijaspori. Autor u radu, na primerima srpske dijaspore u Mađarskoj, Rumuniji, Hrvatskoj, Sloveniji i Grčkoj, daje osnove nastanka i mrežu udruženja srpske dijaspore u ovim zemljama.

 

Ključne reči:

Reference

  1. Бањац Живко, „Срби у Словенији, прошлост и садашњост“, у: Зборник радова са конференције Срби у Словенији, Институт српског на­рода светске српске заједнице, Београд, 1997.
  2. Baš Angelos i uređivački odbor, Slovenski etnološki leksikon, Mladinska knjiga, Ljubljana, 2004.
  3. Башић Горан, „Политичко-правни положај српске националне мањине у савременој и централној Европи“, Теме, год. 28, бр. 2/2004, Ниш.
  4. Gradišnik Ingrid Slavec, Dragana Radojičić, Srbi v Sloveniji, Slovenci v Srbiji, SAZU, Ljubljana, 2010.
  5. Гречић Владимир, Српска научна дијаспора, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2010.
  6. Друштвене науке о Србима у Мађарској, Самоуправа Срба у Мађарској, Будимпешта 2003.
  7. Комац Милан, „Положај Срба у Словенији“, у: Положај и идентитет српске мањине у југоисточној и централној Европи, САНУ, Београд, 2005.
  8. Милин Миодраг, Срби из Румуније и румунско-југословенски односи, Савез Срба у Румунији, Темишвар, 2004.
  9. Павићевић Александра, „Два примера српске емиграције, Словенија и Грчка“, у: Положај и идентитет српске мањине у југоисточној и централној Европи, САНУ, Београд, 2005.
  10. Павловић Мирјана, Срби у Темишвару, САНУ, Београд, 2012.
  11. Прелић Младена, (Н)и овде, (Н)и тамо етнички идентитет Срба у Мађарској на крају XX века, САНУ, Београд, 2008.
  12. Прелић Младена, Срби у селу Ловри у Мађарској током XX века, Српски демократски савез, Будимпешта 1995.
  13. Прелић Младена, „Неки аспекти етничког идентитета Срба у Мађарској“, у: Друштвене науке о Србима у Мађарској, Самоуправа Срба у Мађарској, Будимпешта, 2003.
  14. Положај и идентитет српске мањине у југоисточној и централној Европи, САНУ, Београд, 2005.
  15. Радаковић Милован, Компоненте националног и европског иденти­тета, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2012.
  16. Рус Боривоје, „Културни живот Срба у Мађарској“, у: Друштвене науке о Србима у Мађарској, Самоуправа Срба у Мађарској, Будим­пешта, 2003.
  17. Српска национална мањина у Румунији, (Зборник), уредник, Владимир Петровић, Светска српска заједница, Београд, 1996.
  18. Шарошац Ђуро, „Српски живаљ у Мађарској“, у: Друштвене науке о Србима у Мађарској, Самоуправа Срба у Мађарској, Будимпешта 2003.
  19. Вујичић Стојан, Срби у Будиму и Пешти, Будимпешта, 1997.
PERIODIKA Politička revija 2/2014 УДК: 325. 25(=163.41)(4-12):32(497.11) 187-203
ç