Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

SRBIJA U ŽARIŠTU KOSMETSKOG PROBLEMA Kontratransfer nadležnosti: politika povratka Srbije na Kosovo i Metohiju

Sažetak

Sa tačke gledišta Srbije  politička suština kosmetskog problema je u albanskom secesionizmu i težnji da lažnu državu koja im je stvorena legalizuju srpskim priznanjem u političkoj i pravnoj formi. Iako je srpsko/albanski dijalog u toku, htenja i težnje rešavanja problema nisu na svim uključenim stranama podjednaka. Želja za pronalaženjem kompromisnog rešenja je mnogo primetnija na srpskoj nego na albanskoj i evroameričkoj strani. Strana koja u pregovorima deluje nasuprot srpskoj je, u stvari, trojaka, nju čine Albanci, Evropljani iz Unijee i Amerikanci u pozadini zbivanja. Krajnji ciljevi srpske i albanske strane u pregovorima su antagonistički. Srbija teži reintegraciji pokrajine u ustavne okvire države dok Albanci sa KiM teže potrdi nezavisnosti pseudodržave.

Izloženo, po mišljenju autora,  zahteva propitivanja okolnosti i uslova spoljašnjeg i unutrašnjeg dijaloga o kosmetskom problemu. Bez obzira u kojoj dimenziji se shvati – unutrašnjoj ili spoljašnjoj – srpsko/albanski dijalog predstavlja trasu koja pruža izvesne mogućnosti postepenog rešavanja i predloga rešenja kosmetskog problema. Pri tom je potrebno imati u vidu i pridržvati se određenih dijaloških pretpostavki od kojih su neke aksiomatske a nek tek preporučljive. Polazna pretpostavka srpske strane u rešavanju kosmetskog problema  je reintegracija KiM u državni sastav Republike Srbije. Za Srbiju je dosadašnji negativni transfer nadležnosti imao značenje deetatizovanja, to jest deteritorijalizacije i desuverenizacije države na njenom pokrajinskom delu. Stoga je potrebno delovati u suprotnom smeru i pravcu, povraćaju u pređašnje stanje. Suprotni smer i pravac od dosadašnjih dvodecenijskih prenosa, tj. transfera državnih ovlašćenja sa Srbije na deo tzv. međunarodne zajednice i privremene albanske, tj. kosovske organe, može se sa srpske strane nazvati pozitivnim kontratransferom.

Ključne reči:

Reference

  1. Брајовић, Раде, Космет – завршни чин, Пешић и синови, Београд, 2008.
  2. Вучелић, Милорад, На линији ватре, Штампар Макарије, Београд, 2017.
  3. Гаћиновић, Радослав, „Косметско питање и одбрана Србије“, Политика националне безбедности, бр. 2, 2017.
  4. Давидовић, Сандра, „Мисија ЕУЛЕКС – косовски тест заједничке спољне и безбедносне политике Европске уније, Национални интерес, бр. 3. 2017.
  5. Деспотовић, Љубиша, „Геополитичка судбина Косова и Метохије – између евроатлантске окупације и пројекта Велике Албаније“, Политика националне безбедности, бр. 2, 2017.
  6. Јанев, Игор, „Косово после проглашења независности“, Српска политичка мисао, бр. 3, 2008.
  7. Кнежевић, Милош, Балканска пометња, ДП „Ђуро Салај“, Београд. 1996.
  8. Кнежевић, Милош, „Косово и Метохија – сценарији будућности“, чланак у зборнику Косово и Метохија – изазови и одговори, Институт за геополитичке студије, Београд, 1997.
  9. Кнежевић, Милош, Крстарећа демократија.  Агресија НАТО на Југославију 24. март – 11. јун 1999, ДП „Ђуро Салај“, Београд, 1999.
  10. Кнежевић, Милош, Европа иза лимеса, Слободна књига, Београд, 2001.
  11. Кнежевић, Милош, „Транзит – транзиција – трансформација. Претемељење државе не-државе на ‘Три Т’ подручју“, зборник Реконструкција институција – годину дана транзиције у Србији, приредио Владимир Н. Цветковић, Институт за филозофију и друштвену теорију, Београд, 2002.
  12. Кнежевић, Милош, Отмица Косова, Институт за политичке студије, Београд, 2006.
  13. Кнежевић, Милош, Косметске теме (1996-2006), Лепосавић – Београд, Београд, 2006.
  14. Кнежевић, Милош, Мозаик геополитике, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  15. Кнежевић, Милош, Евроскептицизам, Заслон, Београд, 2008.
  16. Кнежевић, Милош, „Србија и ‘Западни Балкан’. Спорна западност Западног Балкана“, Национални интерес, бр. 3, 2012.
  17. Кнежевић, Милош, Призма геополитике, Институт за политичке студије, Београд, 2013.
  18. Kosovo: Sui generis or Precedent in International Relations, edit by Dušan Proroković,  Institute of Ineternational Politics and Economics, Belgrade, 2018. pp. 1-343.
  19. Коштуница, Војислав, Зашто Србија а не Европска унија, Фонд Слободан Јовановић, Београд, 2012.
  20. Коштуница, Војислав, Одбрана Косова, „Филип Вишњић“, Београд, 2008.
  21. Крга, Бранко, „Проблем Косова и Метохије и политика националне безбедностти“, Политика националне безбедности, бр. 2, 2017.
  22. Крстић, Бранислав, Косово између историјског и етничког права, део „Сукоб историјског и етничког права“, Кућа Вид, Београд, 1994.
  23. Ломпар, Мило, Повратак српском становишту,Catena Mundi, Београд, 2013.
  24. Margalit, Avišai, Kompromis i truli kompromis, Albatros plus, Berograd, 2011.
  25. Metan, Gi, Rusija – Zapad: hiljadu godina rata. Rusofobija od Karla Velikog do ukrajnske krize, Akademska knjiga – Informatika, Beograd, 2017.
  26. Пономарјева, Георгијевна Јелена, Разбојничка држава. Косово у светској политици, Evro Book, Београд, 2017.
  27. Пророковић, Душан, Косово: међуетнички и политички односи, Геополитика, Београд, 2011.
  28. Пророковић, Душан, „Улога НАТО у осигуравању ‘државности Косова’ и последице по државност Србије“, Политика националне безбедности, бр. 2, 2017.
  29. Рамоне, Игнацио, Геополитика хаоса, Институт за геополитичке студије, Београд, 1998.
  30. Самарџић, Слободан, Градња и разградња државе. Србија у суочењу са Европом од октобра 2000., „Филип Вишњић“, Београд, 2008.
  31. Словић, Срђан, Политички развој Косова и Метохије од распада СФРЈ до доласка мисије EULEKS кроз призму европске безбедности, Институт за српску културу, Лепосавић, 2013.
  32. Степић, Миломир, Косово и Метохија – постмодерни геополитички експеримент, поглавље „Рат 1999. године и успостављање НАТО-протектората: постмодерни геополитички експеримент“, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  33. Степић, Миломир, „Косово за нешто – своје за своје“, недељник Печат, бр. 508, 23. фебруар 2018.
  34. Суботић, Момчило, Српско питање данас, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  35. Суботић, Момчило, Идентитет и геополтичка стварност Срба, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  36. Troude, Alexis, „Kosovo: a failed State in the feart of Europe“, in Kosovo: Sui generis or Precedent in International Relations, Institute of Ineternational Politics and Economics, Belgrade, 2018.
  37. Trud, Alerksis i Žil, Razaranje Balkana. Kako su razbili Jugoslaviju, Xenia, Metella, Beograd, 2013.
  38. Hofbauer, Hannes, Eksperiment Kosovo. Povratak kolonijalizma, Albatros plus, Beograd, 2009.
  39. Црњански, Милош, О национализму и српском становишту, приредио Бошко Обрадовић, Catena Mundi, Београд, 2014.
  40. Чавошки, Коста, Расрбљивање,  Орфеус, Нови Сад, 2011.
  41. Čomski, Noam, Neuspele države, Rubikon, Novi Sad – Beoknjiga, Beograd, 2010.
PERIODIKA Politička revija 1/2018 УДК 321.011(497.11):323.173(497.115) 1-42
ç