Tema broja

GEOPOLITIČKE PROMENE - SVET U KRIZI

SRBIJA KAO REGIONALNA DRŽAVA: REINTEGRACIONI GEOPOLITIČKI PRISTUP

Sažetak

Srbija je zadržala unutrašnju teritorijalnu podelu iz vremena „druge“ Jugoslavije, koja na njenu celovitost i koheziju deluje destruktivno. Stoga redefinisanje administrativno-teritorijalne strukture države nije samo pitanje bolje organizacije vlasti i decentralizacije, već po­treba zaustavljanja fragmentacije Srbije. Formiranje regionalne države od trinaest regiona, uključujući i njihov adekvatan ustavno-pravni status, doprinelo bi ostvarenju glavnog geoekonomskog i geopolitičkog cilja – ravnomernijem regionalnom razvoju i unutrašnjoj reintegraciji dr­žave. Ključni princip prilikom formiranja regiona bio bi funkcijsko-gravitacijski. Optimalna primena tog prin­cipa bila bi neophodna da bi se poništila barijernost i destruktivnost sadašnjih administrativnih međa.

Ključne reči:

Reference

  1. Јовичић, Миодраг (1996), Регионална држава уставноправна студија, Вајат, Београд.
  2. Јовичић, Миодраг (1996), Устав регионалне државе – Уједињених Српских Земаља организација власти, Вајат, Београд.
  3. Јовичић, Миодраг (1997), „Косово и Метохија у пред­логу нове регионалне структуре Србије“, Косово и Метохијаизазови и одговори, Институт за геополитичке студије, Београд.
  4. Оцић, Часлав (2002), „Региономика: уводна разјашњења“, Зборник Матице српске за друштвене науке, 112-113, Матица српска, Нови Сад.
  5. Оцић, Часлав (2005), Увод у региономику, Знамен, Београд.
  6. Степић, Миломир (2000), „Регионализацијом до (ре)интеграције – Србија као регионална држава“, Србија – држава региона, Зборник радова са скупа одржаног у Новом Саду 10. септембра 2000. године, Веће за демократске промене у Србији, Београд.
  7. Степић, Миломир (2002), „Политичко-географски аспекта регионализације Србије“, Гласник, свеска LXXXII, бр. 1, Српско географско друштво, Београд.
  8. Степић, Миломир (2002), „Регионализација у функцији унутрашње политичко-територијалне реинтеграције Србије“, Зборник Матице српске за друштвене на­уке, 112-113, Матица српска, НовиСад.
  9. Степић, Миломир (2003), „Регион Београд – дистрикт главног града у регионализованој Србији“, Београд и његов регион, Географски факултет Универзитета у Београду, Београд.
  10. Степић, Миломир; Драгићевић, Славољуб; Глигоријевић, Вера (2010) „Источна Србија – развојне перспек­тиве у контексту савремених географских промена“, Територијални аспекти развоја Србије u суседних земаља, Географски факултет, Београд.
  11. Стефановски, Мирјана (2002), „Смутње са регионали­змом“, Зборник Матице српске за друштвене науке, 112-113, Матица српска, Нови Сад.
  12. Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији (први резултати), Републички завод за статистику, Београд, 2011.
  13. Population and Housing Census in Kosovo, Preliminary Results, Statistical Office of Kosovo, Pristinа, 2011.
  14. Стратегија регионалног развоја Републике Србије за период од 2007. до 2012. године. www.razvoj.gov/Strategije/SRRS/strategija regionalnog razvoja.pdf
  15. Устав Републике Србије. (www.srbija.gov.rs/cinjenice_o_srbiji/ustav.php)
PERIODIKA Nacionalni interes 2/2012 УДК 342.25(497.11) 9-39
ç