Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКА ТРАДИЦИЈА - ПОГЛЕД У ПРОШЛОСТ

СРБИЈА ИЗМЕЂУ ВЕЛИКИХ СИЛА – ПОЛИТИЧКЕ ПРИЛИКЕ У ДЕЦЕНИЈАМА УОЧИ ВЕЛИКОГ РАТА

Сажетак

Аутор полази од хипотезе да у време распада Осман­ског царства, нејака политичка влита балканских народа није могла да има јасну визију о интересима великих сила у њиховим геополитичким освајањима. Још мање су политички представници од Османлија тек ослобођених народа могли да имају свест о томе колико су ови интереси били сукобљени. Аутор показује како си се ови супротстављени интереси преламали на простору Србије, да би на крају кулминирали Великим ратом.

кључне речи:

Референце

  1. АСАНУ-11721: дипломатска преписка Николе Пашића, видети Пашићев извештај М.И.Ј. од 10.10.1983.
  2. Blaisdell D. C.: European Financial Control in the Ottoman Empi­re, New York, 1929.
  3. Грчић Мирко: Општа политичка географија, Географски факултет ПМФ, Београд, 1989.
  4. Екмечић Милорад: Стварање Југославије 1790-1918, књига друга, Просвета, Београд, 1989.
  5. Живановић Живан: Политичка историја Србије у другој по­ловши деветнаестог века, књига прва, Геца Кон, Београд, 1923.
  6. Кнежевић Милош: Србија u Русија, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  7. Митриновић Ч, Брашић М. Н.: Југословенске народне скупштине и сабори, Издање Народне скупштине Краљевине Југославије, Београд, 1937.
  8. Љубојевић Ратко: ,,О политичком насиљу у Србији у време рас­пада Османског Царства“, Политичка ревија, бр. 4, 2009.
  9. Минклер Х.: Империје логика владавине светом од старог Рима до Сједињених Држава, Службени гласник, Београд, 2009.
  10. Растовић Александар: Велика Британија u Србија 1878-1889, Службени лист СРЈ и Историјски институт Српске академије наука и уметности, Београд, 2000.
  11. Ристић Јован: Дипломатска историја Србије, књига прва, Про­света, Београд, 1896.
  12. Симеуновић Драган: Нововековие политичке идеје у Срба, књига прва, Институт за политичке студије Београд и Правни факултет Бања Лука, Београд, 2003.
  13. Степић Миломир: У вртлогу балканизације, Службени лист СРЈ, Институт за геополитичке студије, Београд, 2001.
  14. Ћоровић Владимир: Односи између Сбије и Аустро-угарске у XX веку, Штампа државне штампарије Краљевине Југославије, Београд, 1936.
периодика Национални интерес 2/2015 УДК 327::911.3(497.11)“1870/1914“ 91-102