Изабери језик:
Тема броја

СРБИЈА И ЕВРОПСКИ ИЗАЗОВИ

СРБИЈА И ИЗАЗОВИ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА

Сажетак

У овом раду се разматрају различити аспекти савремених политичких догађаја и процеса који све више доводе у питање могућност опстанка Србије у евроинтеграцијским процесима, чији је крајњи циљ остваривање пуноправног чланства у Европској унији. Ово је један од кључних приоритета и стратешки циљ актуелне спољне политике Србије. У том контексту се нарочито указује на: еволуцију опредељења за чланство у ЕУ након петооктобарских промена и ток реформских процеса који воде томе; на асиметричне, непринципијелне и непредвидиве политичке услове и ултиматуме који се постављају Србији у преговарачком процесу, међу којима је најтежи признање независности Косова, чиме се дестабилизује Србија, нарушава њен територијални интегритет и суверенитет; као и на друге политичке појаве које доводе у питање перспективу њеног чланства у ЕУ. Циљ овог рада је да, на основу анализе релевантних докумената, резултата новијих истраживања и литературе, као и непосредних запажања тенденција релевантних политичких процеса, укаже на основне политичке чиниоце који успоравају Србију у евроинтеграцијским процесима; а потом, покуша да елаборира питања жељене и нежељене будућности Србије на европском путу. У методолошком приступу, у овом раду, доминира аналитичко дескриптивни метод, као и компаративни метод чији је смисао да објасни специфичности критеријума и услова који се постављају Србији за пријем у чланство ЕУ у односу на друге земље које су већ примљене или оне које су у преговарачком процесу као и Србија.

кључне речи:

Референце

  • Влада Републике Србије, Национални програм за интеграцију у Европску унију (НПИ), Влада Републике Србије, Београд, 2008.
  • Вучић Александар, Експозе председника Владе Републике Србије, Београд, 27. априла 2014, Internet, http://www.srbija.gov.rs/pages/article.php?id=208780, 18/07/2018.
  • Дачић Ивица, Експозе поводом избора нових чланова Владе, Београд, 30. август 2013, Internet, http://www.srbija.gov.rs/pages/article.php?id=208267, 21/06/2018.
  • Ђурковић Миша, Илузија Европске уније, Catena mundi, Београд, 2015.
  • Европска комисија, Република Србија: Извештај за 2018. годину, Европска комисија, Београд, 2018.
  • Канцеларија за придруживање Европској унији, Национална стратегија Србије за приступање Србије и Црне Горе Европској унији, Влада Републике Србије, Канцеларија за придруживање Европској унији, Београд, 2005.
  • Коштуница Војислав, Сагласност око пет кључних програмских принципа политике нове Владе Србије, Београд, 15. мај 2007, Internet, http://www.srbija. gov.rs/vesti/vest.php?id=67095, 17/07/2018.
  • Маркуш Б. Јован (приредио), Бијела књига: референдум у Црној Гори 2006: зборник докумената, ИИЦ Народна мисао, Подгорица, 2007.
  • Министарство за европске интеграције Републике Србије, Истраживања јавног мњења о ставовима грађана Србије према чланству Србије у Европској унији, Internet, http://www.mei.gov.rs/src/dokumenta/nacionalna-dokumenta/istrazivanja-javnog-mnjenja, 05/02/2019.
  • Николић Томислав, Говор приликом инаугурације, Београд, 11. јун 2012, Internet, https://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=172623, 17/07/2018.
  • Обрадовић В. Жарко, „Косовски замрзнути конфликт”, у зборнику: Глобализација и глокализација (приредили: Урош Шуваковић, Оливера Марковић-Савић, Владимир Чоловић), Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица; Српско социолошко друштво, Београд; Институт за политичке студије, Београд, 2017, стр. 627–644.
  • Обрадовић Жарко, „Стратешко партнерство ’мале Србије’ и ’велике Кине’”, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 03/2016, стр. 121–137.
  • Резолуција о придруживању Европској унији, Службени гласник РС, Београд, бр. 112/04.
  • Резолуција о улози Народне скупштине и начелима у преговорима о приступању Републике Србије Европској унији, Службени гласник РС, Београд, бр. 112/13.
  • Самарџић Слободан, Европска унија: систем у кризи: са студијом случаја о односима Србије и ЕУ, Издавачка књижарница Зорана Стојановића Сремски Карловци, Нови Сад, 2016.
  • Самарџић Слободан, Трагедија Косова и Метохије: између Србије и Европске уније, Catena mundi, Београд, 2018.
  • Стратегија националне безбедности Републике Србије, Службени гласник РС, Београд, бр. 28/09.
  • Стратегија одбране Републике Србије, Службени гласник РС, Београд, бр. 88/09.
  • Тодоровић Лазић Јелена, „Евроскептицизам у Србији – стари концепт у новом руху”, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 02/2018, стр. 79–98.
  • Bazić Jovan, Knežević Mirjana, “Knowledge in EU Development Strategies”, Knowledge – International Journal, Institute of knowledge management, Skopje, Macedonija, 1/2016, стр. 83–88.
  • Bujwid-Kurek Еwа, “EU aspirations of the Republic of Serbia – an overview”, Przegląd Europejski, Instytut Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2/2016, стр. 10–25.
  • Bujwid-Kurek Еwа, “Państwa o proweniencji jugosłowiańskiej w procesie rozszerzania Unii Europejskiej – refleksja politologiczna”, Politeja, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 54/2018, стр. 5–15.
  • Bujwid-Kurek Еwа, “Republika Serbii w kontekście kryteriów kopenhaskich – studium politologiczno-prawne”, Horyzonty Polityki, Instytut Nauk o Polityce i Administracji Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków, 4/2013, стр. 125–147.
  • Centar za međunarodnu javnu politiku, Stavovi studenata Univerziteta u Beogradu o spoljnoj politici Srbije, Beograd, 2017, Internet, http://cmjp.rs/wp-content/uploads/2017/07/Rezultati-istra%C5%BEivanja-Stavovi-studenata-Univerziteta-u-Beogradu-o-spoljnoj-politici-Srbije.pdf, 02/02/2019.
  • Council Counclusion on Georgia, PRESS, 27. May 2008.
  • Council Conclusions on Western Balkans, 18. February 2008, 6496/08 (Presse 41).
  • Council Joint Action 2008/124CFSP of 4 February 2008 on the European Union Rule of Law Mission in Kosovo, EULEX Kosovo, Oficial Joornal of the European Union, L 42/92.
  • Comprehensive Proposal for the Kosovo Status Settlement (CSP), 2 February 2007.
  • Đinđić Zoran, Ekspoze u Skupštini Srbije, 24. januara 2001. u Beogradu, Internet, http://www.zorandjindjic.org/govori/ekspoze-dr-zorana-%C4%91in%C4%91i%C4%87-u-skup%C5%A1tini-srbije?format=simple, 17/07/2018.
  • European Parliament resolution of 18 April 2013 on the 2012 Progress Report on Serbia (2012/2868(RSP)).
  • Institut za evropske poslove, Stavovi građana Srbije prema NATO, Beograd 2018. Internet, http://iea.rs/wp-content/uploads/2018/03/Stav-gradjana-Srbije-prema-NATO-2018-1.pdf, 25/03/2018.
  • Lopandić Duško, Evropska integracija između nacije i globalizacije, Arhipelag, Beograd, 2017.
  • Miščević Tanja, „Dragi čitaoče”, u brošuri: Pregovaračka poglavlja: 35 koraka ka Evropskoj uniji, Informacioni centar EU u Beogradu, Beograd 2015.
  • Miščević Tanja, „Savremeni odnosi Srbije i Evropske unije”, u zborniku: Izazovi spoljne politike Srbije, (priredila:. Jelica Minić), Fondacija Fridrih Ebert, Evropski pokret, Beograd, 2015, стр. 15–20.
  • Pribićević Ognjen, „Kriza zapadnog liberalizma i njene refleksije na Srbiju”, u zborniku: Ka evropskom društvu: ograničenja i perspektive. (priredili: Lilijana Čičkarić, Aleksandar Bošković), Institut društvenih nauka, Beograd, 2018, стр. 13-27.
  • Rosamond Ben, Theories of European Integration, Palgrave, New York, 2000.
  • Svilanović Goran, „Ekspoze u Saveznoj skupštini SRJ”, Beograd, 24. oktobra 2001, u zborniku: Spoljna politika Srbije: strategije i dokumenta, (priredili: Nataša Dragojlović, Stanislav Sretenović, Dragan Đukanović, Dragan Živojinović), Evropski pokret u Srbiji, Beograd, 2011, стр. 278–303.
периодика Српска политичка мисао 2/2019 2/2019 УДК 316.42+340.137(497.11:4-672EU)]:327 49-72