Tema broja

EVROPEIZACIJA, GLOBALIZACIJA I IDENTITET

SRBIJA I EVROPSKA UNIJA – KRIZE POSLE KRIZE

Sažetak

Finansijska i ekonomska kriza u svetu posledica je mnogo dubljih poremećaja i naznaka opasnijih trendova. Srbija je ušla u ekonomsku krizu mnogo pre izbijanja poslednje svetske finansijske krize. Zemlja će osećati dugotrajne posledice sopstvene krize zbog sporih strukturnih reformi i pogrešne makroekonomske politike, kakva se vodila. Visoka državna potrošnja, uvoz i zaduživanje u inostranstvu neće više biti mogući zbog toga što će i zemlje od kojih Srbija zavisi još osećati posledice krize. Dodatni problem je što su na pomolu nove krize velikih razmera u svetu, zbog skoka cena hrane, a sledeće će biti zbog nedostatka nekog resursa kao što je voda za piće ili energija. Nove krize će se manifestovati na različite načine na raznim kontinentima. Srbija koja jeste deo Evrope i sveta mora sopstvenim modelom makroekonomske politike da se odbrani od negativnih fak­tora koji će tek doći iz eksternog okruženja, ali i da se odupre faktorima koji su decenijski generator interne krize. Ekonomski problem Srbije nisu lokalne posledice globalne krize, već je problematičan njen model rasta. Koreni vođenja destruktivne nacionalne ekonomije i poli­tike su duboki. A nove turbulencije na ekonomskoj sceni Srbije izazvane novim krizama će biti učestale i dugotrajne i dodatno će pogoditi realni sektor i stanovništvo. Nova socijalna i dužnička kriza će duboko pogoditi najveći deo preduzeća, radnika, potrošača i kreditora. Događaji koji će uslediti još više će izoštriti društvenu i političku krizu. U vreme kada se Evropa i svet suočavaju sa novim krizama nameće se pitanje: da li je Srbija kakva je danas potrebna Evropskoj uniji?

Ključne reči:

Reference

  1. Attali J. (2009), La crise, et après?, Meander.
  2. European Commission (2009), Eurobarometer Survey on Poverty and Social Ex­clusion, Publication Office of the European Union, Luxembourg.
  3. European Central Bank (2008), Statistics, Pocket book, Frankfurt.
  4. Galbraith K.J. (2008), The Predator State: How Conservatives Abandoned the Free Market and Why Liberals Should Too, Hardcover, Kindle Edition.
  5. Grk S. (2009), „Structural Reforms in Serbia: Preparing for the Future“, South East European Studies Association, Panel Serbia in Transition: 2000-2010, Ameri­can Association for the Advancement of Slavic Studies (AAASS), November 12-15, 2009, Boston, SAD.
  6. Грк С. (2009), „Србија у озрачју европских интеграција“, Србија и Европа економија, друштво и политика, Институт друштвених наука, Београд.
  7. Грк С. (2009), „Социјалне неједнакости у фокусу економске и финансијске Дисхармоније“, Српска политичка мисао, 4/2009, Институт за политичке студије, Београд.
  8. Грк С. (2010), „Деструктивна национална економија и политика удаљава Србију од Европске уније“, Национални интерес, 1/2010, Институт за поли­тичке студије, Београд.
  9. Грк С. (2010), „Курс као механизам у функцији економске политике Србије“, Српска политичка мисао, 2-2010, Институт за политичке студије, Београд.
  10. International Monetary Fund (2009), International Financial Statistics, March 2009.
  11. International Monetary Fund (2010), World Economic Outlook, October 2010.
  12. World Bank (2010), The World Bank Data, September 2010.

   

PERIODIKA Srpska politička misao 2/2011 УДК: 338.124.4+338.1(497.11):338.1(4-672EU) 111-134
ç