Izaberi jezik:
Tema broja

PROTIVREČNOSTI EVROPEIZACIJE

SRBIJA I EVROPSKA UNIJA – ETIKA JEDNOG MEĐUNARODNO-POLITIČKOG ODNOSA

Sažetak

Predmet rada je odnos Srbije i Evropske unije sagledan iz međunarodno-etičke perspektive. U njemu autorka pokušava da ukaže na kontinuitet evro-američke, interesima a ne vrednostima usmeravane politike prema ovoj nekadašnjoj jugoslovenskoj republici i njenom većinskom narodu. U centralnom delu rada ona se bavi stavom Evropske unije prema složenom i višedecenijskom kosmetskom pitanju, pokušavajući da dokaže da on kao takav predstavlja kontinuitet dvodecenijskog nedoslednog odnosa većeg dela evropskih država prema srpskom državno-teritorijalnom pitanju. Stav koji autorka zastupa jeste da je pristajanjem na formiranje i stabilizovanje jedne nove, na srpskoj teritoriji nastale države, Evropska unija, zapravo, preuzela ulogu medijuma prekookeanskih nastojanja da se cilj secesije Kosova, proglašenog za prostor od posebnog američkog nacionalnog interesa i stoga legitimnog uticaja obavi, u međunarodno-političkom smislu, što „bezbolnije“ U zaključnom delu rada autorka ukazuje na moguće posledice koje bi način rešavanja ovog važnog regionalnog državno-teritorijalnog pitanja mogao imati po stabilnost Zapadnog Balkana u bližoj ili daljoj budućnosti.

Ključne reči:

Reference

  1. Бусек, Ерхард, Отворена капија ка Истоку, Klio, Београд, 2007.
  2. Chossudovsky, Michel, The Globalization of Poverty and the New World Order, Center for Research on Globalization, Pincourt, 2003.
  3. Hofbauer, Hannes, „Kosovo is amerikan“, Strategic Culture Foundation, 24.8.2010.
  4. Кон, Мерџори, „Не-хуманитарна оружана интервенција Сједињених Држава и НАТО-а као прекршај међународног права“, Филозофски годишњак, Институт за филозофију Филозофског факултета, Београд, бр. 13/2000.
  5. Kuper, Adam and Kuper, Jessica (eds.) The Social Science Encyclopedia, Rou­tledge & Kegan Paul, London, Boston and Henley, 1985.
  6. Лутовац, Зоран, КЕБС и права националних мањина са посебним освртом на СРЈ (необјављена магистарска теза), ФПН, Београд, 1994.
  7. Накарада, Радмила, „Европски одговор за европски проблем“, Нова српска политичкамисао, Београд, бр. 1-2/2008.
  8. Накарада, Радмила, Распад Југославије: проблеми тумачења, суочавања и транзиције, Службени гласник, Београд, 2009.
  9. Пономарјова, Јелена, „Квазидржавост као инструмент хегемоније: случај Ко­сово“, Нова српска политичка мисао, Београд, бр. 1-2/2008.
  10. Ракић, Војин, ’’Moral Foundations of Europe in Upcoming World Order”, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2010.
  11. Самарџић, Слободан, „Проблем Косова и Метохије из угла европских интеграција“, у зборнику: Србија у процесу придруживања Европској Унији, (прир. Слободан Самарџић), Службени гласник, Београд, 2009.
  12. Степић, Миломир, „Територијално и геополитичко у српском националном интересу“, Национални интерес, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2005.
  13. Vetschera, Heinz, “Cooperative Security The Concept and its Application in So­uth Eastern Europe”, у зборнику: Approaching or Avoiding Cooperative Security?:The Western Balkans in the Aftermath of the Kosovo Settlement Proposal of the Riga Summit (прир. Ernst Feldberbauer, Predrag Jurekovic, Frederic Labarre), National Defence Academy, Vienna, 2007.
  14. http://www.danas.rs
  15. http://www.mondo.rs
  16. http://www.nspm.rs/
PERIODIKA Srpska politička misao 4/2011 УДК: 327(497.11:4-672EU):172.4 153-168
ç