Izaberi jezik:
Tema broja

TRANZICIJA

SRBIJA – DRŽAVA SOCIJALNE PRAVDE (USTAVNA NAČELA I PRAKSA)

Sažetak

Socijalna pravda i socijalna politika danas se nalaze u centru pažnje naučnika, političara, ekonomista, stratega ekonomskog i tehnološkog razvoja društva. Nijedno savremeno društvo danas se ne odriče socijalne pravde kao jednog od svojih temelja. Naravno, različita društva i različite politike, zavisno od čitavog niza društvenih činilaca na raz­ličite načine shvataju sadržaj i smisao socijalne pravde, a materijalne mogućnosti i karakter društvenog uređenja određuju njene objektivne domete. Socijalna pravda je danas, kao i kroz celu istoriju ljudskog roda višeznačna, složena, i u različitom stepenu dostupna. Socijalna politika je tvorevina savremenog građanskog društva, utemeljenog na građanskim slobodama i pravima, višestranačkoj parlamentarnoj demokra­tiji i tržišnoj utakmici. Socijalna politika je skup funkcionalno povezanih institucija i instrumenata, putem kojih se ostvaruje socijalna pravda, potvrđujući tako snagom činjenica da je socijalna pravda jedna od nespornih civilizacijskih tekovina savremenog doba. Ovo pitanje socijalne pravde, odnosno socijalne politike se na specifičan, često veoma konfliktan način otvara u zemljama tranzicije, uključujući i Srbiju.

Ključne reči:

Reference

  1. Арандаренко М: „Реформа тржишта рада и демократија“, Г17 Ин­ститут, Београд, 2002
  2. Grint K: „The Sociology of work“, Polity Press, Cambridge, UK 2003
  3. Европска социјална повеља, Савет Европе, Канцеларија у Београду, 2005
  4. „Експозе мандатара за састав Владе Републике Србије Мирка Цветковића“, Београд, 7. јул 2008. године; www.srbija.gov.rs/vlada
  5. Закон о пензијском и инвалидском осигурању и Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, Службени гласник Републике Србије, бр. 34/03, 64/04, 84/04 и 85/05.
  6. Кривокапић Б: Европска социјална повеља, Београд, 2002 године
  7. КОРУПЦИЈА, власт и држава, део 2; приредили Верица Бараћ и Иван Златић; RES PUBLICA, Београд 2005;
  8. КОРУПЦИЈА, Наше те­ме, бр. 2, Службени гласник, Београд 2006. Године
  9. Маринковић Д: „Транзиција, друштвено одговорно пословање, кор­поративна култура“, Зборник „Морал и економија“, Институт друштвених наука, Београд, 2008
  10. Милосављевић М, ред. „Социјална политика у транзицији“ Центар за проучавање алтернатива, Београд 1998
  11. НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА, Службени гласник Републике Србије, Београд 2008. године
  12. Пејановић С: ”Социјална политика’’, Дефектолошки факултет, Бео­град 2005
  13. POPIS IZBEGLICA I DRUGIH RATOM UGROŽENIH LICA U SAVE­ZNOJ REPUBLICI JUGOSLAVIJI, UNHCR Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice, Beograd 1996, str. 19
  14. Први извештај о имплементацији Стратегије за смањење сиромаштва у Србији, Влада Републике Србије, Београд, 2005.
  15. Стајић Д: ’’Тегобна транзиција’’, НИ Слободан Машић, Београд, 2004
  16. СТАТИСТИЧКИ ГОДИШЊАК СРБИЈЕ 2005, Републички Завод за статистику Србије, Београд 2005
  17. „Стратегија за смањивање сиромаштва“, Документ Владе Републике Србије
  18. Устав Републике Србије, Службени гласник Републике Србије, број 1 од 28. септембра 1990. године
  19. Устав Републике Србије, Службени гласник Републике Србије, број 98/2006
  20. Fajertag G, Pochet P , „Social pacts in Europe new dynamics“, ETUI, Brussels 2000
  21. Hase R., H, Šnajder, Vajgelt K: „Leksikon socijalne tržišne privrede“, Fondacija Konrad Adenauer, Beograd, 2005.
PERIODIKA Politička revija 1/2009 УДК: 304(497.11) 205-222
ç