Izaberi jezik:
Tema broja

STUDIJE

SRBI NA ISTORIJSKOJ NIZBRDICI

Sažetak

Srpski narod je poslednjih godina prošlog veka doživeo poraze u građapskom ratu na tlu bivše Jugoslavije i u sukobu sa tzv. međunarodnom zajednicom, u stvari sa vladama SAD i evropskih država, članica NATO pakta. On je kažnjen kao agresor višemesečnim, besprimernim vazdušnim bombardovanjem i oduzimanjem jednog dela njegove teritorije, Kosova i Metohije, koje je stavljeno pod međunarodni protektorat. I to se desilo narodu, koji se u tom istom veku, u dva svetska rata 1914. i 1941. godine, borio na strani saveznika, istih onih država koje su ga krajem prošlog stoleća proglasili agresorom i prema njemu se poneli krajnje surovo.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nacionalni interes 1/2006 УДК: 94(=163.4)316.354.4 125-134
ç