Изабери језик:
Тема броја

ПРИКАЗИ

Срби Босне и Херцеговине у ХIХ веку – борба за слободу и уједињење

Сажетак

Приказ књиге :

Јован Б. Душанић – Липљански, Срби Босне и Херцеговине у ХIХ веку – борба за слободу и уједињење, Catena mundi, Београд, 2018.

кључне речи:

Референце

периодика Национални интерес 1/2019 1/2019 УДК 94(=163.41)(497.6)"18/19"(049.3) 297-303