Изабери језик:
Тема броја

ОСВРТИ И ПРИКАЗИ

СРБИ 1903–1914: ИСТОРИЈА ИДЕЈА

Сажетак

Приказ књиге: Срби 1903–1914: Историја идеја (приредио: Милош Ковић), Clio, Београд, 2015, 861 стр.

кључне речи:

Референце

периодика Српска политичка мисао 3/2016 УДК 94(=163.41)"1903/1914"(082)(049.3) 339-343