Izaberi jezik:
Tema broja

OSVRTI I PRIKAZI

SRBI 1903–1914: ISTORIJA IDEJA

Sažetak

Prikaz knjige: Srbi 1903–1914: Istorija ideja (priredio: Miloš Ković), Clio, Beograd, 2015, 861 str.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Srpska politička misao 3/2016 УДК 94(=163.41)"1903/1914"(082)(049.3) 339-343
ç